27 kwietnia Tadeusz Kłos – Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przekazał Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach 25 szt. komputerów

23 szt.  komputerów zakupiono w ramach projektu pn.: „Zdalna Szkoła w Gminie Skoki” i w całości sfinansowano z pozyskanego grantu w ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa projektu grantowego pn.:  „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  w systemie kształcenia zdalnego”.

Natomiast 2 szt. zakupiono ze środków własnych Gminy Skoki.

W najbliższym czasie Szkoła użyczy zakupiony sprzęt rodzicom/opiekunom uczniów, którzy nie mają  warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym zorganizowanym na czas epidemii.

Więcej o projekcie na stronie http://www.gmina-skoki.pl/mieszkancy/srodki-pozyskane-z-ue-i-innych-zrodel/154872-2020-2/