Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza zaprezentowali kolejne barwne widowisko historyczne. Okazją była 105.rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Konwencja widowiska zaskoczyła. Uczniowie znaleźli się w sali pełnej obrazów przedstawiających postaci z historii Polski. Młodzi ludzie sceptycznie podchodzili do treści zajęć, a miały one dotyczyć szeroko pojętego patriotyzmu i drogi Polski do niepodległości. Kiedy jednak postaci z obrazów odżywały i przypominały te wydarzenia, które doprowadziły do ostatecznych rozbiorów Polski, a potem długiej drogi do niepodległości, nastąpił moment refleksji wśród uczniów. Na scenę wkroczyli: Tadeusz Kościuszko i jego kosynierzy, Piotr Wysocki i żołnierze Powstania Listopadowego, walczący w Powstaniu Styczniowym, polscy dowódcy u boku Napoleona, Józef Piłsudski i inni.

Moment refleksji u uczniów wywoływali ludzie z pokolenia ich dziadków i rodziców.. Wzruszające to było widowisko przeplatane śpiewem solowym i gromadnym oraz pokazami choreograficznymi. W rolę scenarzystów i reżyserów wcielili się: Barbara i Andrzej Surdykowie, Magdalena Jesje, Anna Macioszek, Katarzyna Lis, Ilona Węglewska i Aleksandra Urbańska.

Gośćmi dyrekcji szkoły i uczniów byli: Tadeusz Kłos – burmistrz miasta i gminy, Zbigniew Kujawa – przewodniczący rady miejskiej oraz Paulina Serba – przewodnicząca rady rodziców.

Słowa podziękowania za przygotowanie widowiska skierował do uczniów i nauczycieli Wiesław Berendt – dyrektor szkoły.

zdjęcia: Franciszek Szklennik