Podczas jednego ze spotkań burmistrza Tadeusza Kłosa z mieszkańcami padły postulaty mieszkańców z rejonu ul. Tadeusza Kościuszki i Bartosza Głowackiego o założenie progów zwalniających. Argumentowano to tym, iż nie ma tam chodników i pobocza. Ruch pojazdów natomiast tym utwardzonym odcinkiem ul. Kościuszki jest bardzo duży, gdyż stanowi doskonały skrót między ul. Rakojedzką i Antoniewską.

Po konsultacjach z Policją postanowiono zamontować na tych dwóch ulicach 4 progi zwalniające. Koszt samego ich zakupu to ok. 10 tysięcy złotych. Posadowienie takich konstrukcji to też długa droga administracyjna. Pomimo tego, że jest to droga gminna zgodę wyrazić musi Starosta Wągrowiecki, gdyż zgodnie z przepisami o ruchu drogowym jest on zarządcą ruchu na drogach gminnych. Aby tak zgoda została uzyskana należało opracować projekt stałej organizacji ruchy, który musi także być zaopiniowany przez Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu.

Jak widać warto brać udział w spotkaniach z burmistrzem. Nie wszystkie postulaty da się zrealizować, a niekiedy się udaje. Dlatego zapraszamy już dziś na kolejne takie spotkanie, które odbędzie się 7 września o godz. 17 w Urzędzie w Skokach.