Na wielokrotny wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wybudował dodatkowe przejście dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196 na ul. Poznańskiej.                                                                                           

We wtorek 31 sierpnia przedstawiciel inwestora przy udziale burmistrza Tadeusza Kłosa, odebrali pozytywnie nowe przejście dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną.

Ma ono ułatwić dzieciom dochodzącym do szkoły od strony miasta, przekroczenie ruchliwej drogi na jednych pasach. Do tej pory wymagało to pokonania dwóch przejść, to jest przy ul. Kościelnej i Rościńskiej oraz dodatkowo ul. Rogozińskiej bez sygnalizacji świetlnej.

Zachęcamy rodziców i opiekunów, którzy dowożą dzieci do szkoły aby wysadzały je na placu targowo – parkingowym. Dalej dzieci pokonując tylko jedno nowo wybudowane przejście na ul. Poznańskiej, wejdą bezpośrednio na chodnik przy szkole.