4 października druhowie z OSP Skoki przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego zachowania podczas wypadku komunikacyjnego oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę na istotną role lidera podczas zdarzenia oraz o konieczności zachowania spokoju i właściwego dokonania zgłoszenia służbom ratowniczym.

Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół na terenie Gminy Skoki czynnie uczestniczyli w szkoleniu- pojawiające się pytania oraz przykłady udowodniły, że takie spotkania są potrzebne. Bardzo dziękujemy Prezesowi OSP Piotrowi Kaczmarkowi, oraz druhom Dariuszowi Jahnzowi oraz Karolowi Nowakowi za poświęcony czas.