IMG_2224W pierwszych dniach lipca br. firma IVESTON z Obornik rozpoczęła przebudowę ulicy Podgórnej w Skokach. W pierwszej kolejności sfrezowano we fragmentach drogi istniejącą nawierzchnie bitumiczną oraz ułożono kanalizację deszczową. Projekt budowy drogi przewiduje ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej o grubości 9 cm wraz z chodnikami i wjazdami na posesje z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1.096m2. Dużym utrudnieniem przy realizacji tej inwestycji zarówno dla inwestora jak i wykonawcy, z uwagi na liczne formalności  administracyjne jest budowa fragmentu drogi na terenie PKP. Dobre tempo prac pozwala stwierdzić, że inwestycja zostanie zakończona przed terminem, wyznaczonym w zawartej umowie na dzień 30 września br. Wartość tego kontraktu to 593.063,77zł.


IMG_2231Równolegle firma METROLOG z Czarnkowa na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach buduje dodatkowy zbiornik retencyjny oraz modernizuje wyposażenie przepompowni wody. Istniejące dwa zbiorniki wody o łącznej pojemności 300m3 są obecnie niewystarczające dla zwodociągowania pozostałych obszarów gminy, a w szczególności terenów letniskowych w Sławicy. W wyniku inwestycji powstanie trzeci zbiornik wody o konstrukcji stalowej i pojemności 250m3. Również zostanie wymieniony istniejący zestaw pompowy na większy o wydajności 185m3/godz., celem umożliwienia tłoczenia dodatkowej ilości wody do sieci. Obecnie trwają prace ziemne, które umożliwią posadowienie zbiornika wody w istniejącej skarpie oraz wykonywana jest przebudowa sieci wodociągowych kolidujących z robotami ziemnymi. Harmonogram robót zakłada w miesiącach  lipiec – sierpień  wykonanie robót ziemnych i montaż zbiornika wody. Od miesiąca września planowana jest wymiana istniejącego zestawu pompowego oraz montaż elektryki i automatyki. Oznacza to, że w tym czasie  będą występowały przerwy w dostawie wody głównie w godzinach nocnych, o których z wyprzedzeniem będzie informował  zakład wodociągów. Aktualna wartość zadania opiewa na kwotę 845.910,29zł. Planowany termin zakończenia całej inwestycji to 25 listopad br.