6 lipca 2016 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Gminy Skoki z Komisją Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w skład których wchodzą w głównej mierze wójtowie i burmistrzowie gmin z Wielkopolski.

Tematem wspólnego spotkania były sprawy dotyczące:

  1. Realizacji „Programu 500+” w wielkopolskich gminach.

Oceny realizacji programu oraz główne bariery omówił Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego Łukasz Krysztofiak. Natomiast kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach Robert Rogaliński dokonał oceny realizacji „Programu 500 +” na przykładzie Gminy Skoki.

  1. Biblioteki publicznej, jako centrum aktywizacji życia kulturalnego w gminach na przykładzie Biblioteki Publicznej w Skokach.

Dyrektor biblioteki Elżbieta Skrzypczak skrótowo zapoznała członków obu komisji z działaniami skockiej biblioteki jako centrum kultury, a następnie zaprosiła wszystkich obecnych do obejrzenia placówki, jej wyposażenia oraz działalności biblioteki, jako centrum aktywizacji życia kulturalnego w Gminie Skoki.

Podczas posiedzenia dokonano również:
– podsumowania XX edycji Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce,
– i dyskutowano na temat ogólnopolskiej debaty o  systemie oświaty „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”,
która odbyła się 27 czerwca 2016 w Toruniu. Komisje stwierdzały, że to nie koniec debat nt. oświaty. Będą śledzić propozycje zmian, zgłaszać uwagi i stanowiska do proponowanych  zmian Ministerstwa, ponieważ sprawy oświaty są bardzo ważne, bo  mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie samorządów lokalnych i placówek oświatowych.