W ostatnich dniach kwietnia udało się zakończyć usługę równania i wałowania dróg gminnych gruntowych. Wykonawcą prac był Publiczny Towarowy Transport Drogowy z Budziszewka, który wyrównał drogi na długości ok. 100 km. Podpisanie umowy nastąpiło w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego skierowanego do potencjalnych wykonawców usługi oraz opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu.

W wyniku przeprowadzonej procedury zostało złożonych 6 ofert z cenami jednostkowymi wynoszącymi od 0,06 do 0,16 zł/m2.  Całkowity koszt wyrównania dróg w sezonie wiosennym kosztuje gminę 26.730zł. Wzorem lat ubiegłych wykonawca usługi na terenach wiejskich przed rozpoczęciem prac uzgodnił ich zakres z sołtysem oraz otrzymał pisemne potwierdzenie ich właściwego wykonania. Obecnie duża konkurencja potencjalnych wykonawców na rynku sprawia, że usługa ta jest wykonywana taniej jak w latach poprzednich. Parę lat wcześniej koszt wyrównania 1m2  wynosił ok. 0,25zł, co dawało łączną kwotę za wykonaną pracę ok. 80.000zł.