Stanisława z d. Florek i Leonard Laube, Czesława z d. Kokowska i Bogumił Bratka oraz Zofia z d. Sadłowska i Czesław Bielawski, w II półroczu 1965 znajdowali się wśród wielu par, które na obecnym terenie Miasta i Gminy Skoki postanowiły założyć rodziny i wstąpiły w związki małżeńskie.

Dzisiaj, po ponad 50 latach, wszyscy Oni mogą śmiało powiedzieć, że dokonali wówczas trafnego wyboru, bo przecież należą do tych nielicznych, którym zapewne dzięki Opatrzności, ale też dzięki wzajemnej miłości oraz szacunkowi, zrozumieniu i poświęceniu, pokonując trudności dnia codziennego, udało się  doczekać Złotych Jubileuszy Małżeństwa. Wszyscy też nasi Jubilaci mogą powiedzieć, że nie zmarnowali otrzymanych w chwili zawarcia małżeństwa przysłowiowych „talentów”- wybudowali domy, posadzili drzewa i doczekali się dzieci i wnuków, z którymi już wcześniej, w gronie rodzinnym świętowali Swe Jubileusze.

Nasi Jubilaci, w stosownym czasie otrzymali życzenia i gratulacje od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a w dniu 17 marca 2016 na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Tadeusza Kłosa, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach gościli mieszkańcy Skoków- małżonkowie: Stanisława i Leonard Laube oraz Czesława i Bogumił Bratka. Wizyta ta, wiążąca się z przyznaniem Im przez Prezydenta Andrzeja Dudę Medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, stała się dopełnieniem i uwieńczeniem obchodzonych w gronie  rodziny i przyjaciół Ich uroczystości Jubileuszowych.

Uroczystości Jubileuszowe w Urzędzie rozpoczęły słowa powitania, gratulacje i podziękowania za codzienną pracę na  rzecz swych najbliższych i społeczeństwa oraz życzenia wypowiedziane do Jubilatów w imieniu Burmistrza i swym własnym przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Joannę Wolicką Przywarty. Po ceremonii powitalnej  Burmistrz w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy udekorował Jubilatów Medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Uroczystej dekoracji towarzyszyły osobiste życzenia skierowane do Jubilatów przez Burmistrza , a w imieniu odznaczonych- już w trakcie spotkania przy kawie – słowa podziękowania dla organizatorów uroczystości wypowiedział Bogumił Bratka. W trakcie tego kameralnego spotkania  przy okolicznościowym torciku, nie zabrakło też miłego toastu za zdrowie Jubilatów i za Ich dalsze szczęśliwe życie  oraz wspomnień i rozmów o wspólnie przebytej przez nich „drodze życia” i o problemach środowiskowych. I właśnie z  ważniejszymi momentami z życia naszych Złotych Jubilatów chciałbym w tym miejscu podzielić się z czytelnikami „Wiadomości Skockich”:

– Stanisława z d. Florek ur. 28.09.1945 w Skokach i ur. 28.10.1938 w Potrzanowie Leonard Laube ślubowali 18 września 1965  w USC w Skokach i swą wolę w tym samym dniu potwierdzili przed kapłanem w kościele p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach. Pani Stanisława wychowując dzieci, pracę zawodową związała z pracą w Domu Plenerowym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a następnie Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, skąd w 2001 przeszła na świadczenia emerytalne. Pan Leonard 27 lat przepracował w Zakładach Rowerowych „Romet” w Poznaniu, z których w 1991 z uwagi na stan zdrowia przeszedł na świadczenia ZUS. Wychowali 2 córki i są szczęśliwymi dziadkami 1 wnuczki i 2 wnuczków. Państwo Stanisława i Leonard Laube zawsze uwielbiali kontakt z przyrodą i  wolny od pracy zawodowej czas starali się spędzać na działce w Potrzanowie, gdzie obecnie na emeryturze zamieszkują od wczesnej wiosny do późnej jesieni, gdzie też Pan Stanisław oprócz pracy na działce oddaje swój czas ulubionemu wędkowaniu.

–  Czesława z d. Kokowska ur.24. 12. 1944 w Glinnie i ur. 3. 10. 1943 w Skokach Bogumił Bratka ślubowali 12. 11. 1965 w USC w Skokach, a nazajutrz- 13.11.1965 sakramentalne „Tak” wypowiedzieli w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Raczkowie. Pani Czesława i Pan Bogumił swe życie zawodowe związali z pracą w Bazie Paliw Centrali Przemysłu Naftowego w Rejowcu. Pani Czesława pracowała tu w latach 1973- 1999, a Pan Bogumił w latach 1973- 2001 – wcześniej 4 lata pracował w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 6 w Poznaniu. Wychowali 2 córki i  cieszą się posiadaniem  2 wnuczek i 2 wnuków. Przebywając na emeryturze Państwo Czesława i Bogumił Bratka prowadzą bardzo aktywny tryb życia. Uwielbiając kontakt z przyrodą wolny czas poświęcają na spacery oraz na turystykę pieszą i samochodową. Udzielają się też społecznie i towarzysko. Oboje są członkami Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach, a Pan Bogumił jest też członkiem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i  aktywnie uczestniczą w życiu tych stowarzyszeń.

Stan zdrowia będącego po operacji serca Pana Czesława Bielawskiego nie pozwolił na udział  w uroczystościach w Urzędzie trzeciej ze wspomnianych na wstępie par. Dlatego by uhonorować Jubilatów Państwo Zofię i Czesława Bielawskich, Burmistrz wraz z Kierownikiem USC udał się do ich domu rodzinnego w Kakulinie gdzie serdecznie witany i goszczony przez szanownych gospodarzy i ich rodzinę dokonał  aktu Ich dekoracji Medalami. Wizyta w Kakulinie wiązała się tez z miłymi rozmowami i wspomnieniami z bogatego życia Państwa Bielawskich. Towarzysząc tej wizycie, podobnie jak wcześniej uczestnicząc w spotkaniu w Urzędzie, pragnę przyswoić  naszym czytelnikom ważniejsze chwile z życia Państwa Bielawskich.

Zofia z d. Sadłowska ur. 18.04.1947 w Kuszewie i ur. 24.09. 1941 w Małym Mielniku w województwie wołyńskim Czesław Bielawski, który po 1945 wraz z najbliższą rodziną zamieszkał w Kakulinie, ślubowali 21. 08.1965 w USC w Mieścisku, a swą wolę przed kapłanem  potwierdzili 11 września 1965 w kościele p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Popowie Kościelnym. Po ślubie Państwo Zofia i Czesław Bielawscy zamieszkali i pracowali w gospodarstwie rolnym rodziców Czesława w Kakulinie, które przejęli w 1978 i samodzielnie prowadzili do przekazania go na rzecz syna Andrzeja, co nastąpiło w 1994. W czasie swego gospodarowania Zofia i Czesław Bielawscy biorąc udział w życiu społecznym i kulturalnym Sołectwa, powiększyli i wyspecjalizowali swe gospodarstwo w produkcji trzody chlewnej. Obecnie wyrażają pełną satysfakcję, że syn wraz ze swą żoną Małgorzatą z powodzeniem nie tylko kontynuują , ale i rozwijają ich dzieło. Zresztą uwielbiając kontakt z przyrodą i  pracę na roli, nasi Solenizanci dopóki Im zdrowie na to pozwalało, nie tylko głosem doradczym i sekundowaniem, ale i aktywną  pracą starali się pomagać swym spadkobiercom w kontynuowaniu przejętego przez nich dzieła. Państwo Bielawscy wychowali 4 córki i 1 syna  i szczycą się  szczęściem 7 wnuczek i 9 wnuków oraz 5 prawnuczek i 5 prawnuków.

O  uroczystościach w dniu 17 marca Jubilatom przypominać będą Medale, dokumenty pamiątkowe i bukiety kwiatów, którymi obdarowane zostały Panie oraz fotografie i gadżety promujące Miasto i Gminę Skoki.