18.08. br. minęło 60 lat od dnia gdy Pani Stanisława i Pan Stefan Witkiewiczowie złożyli przysięgę małżeńską przed ówczesnym Wójtem Gminy Mieścisko.

Rocznica ta stała się okazją do odwiedzin i złożenia Jubilatom życzeń i gratulacji przez Burmistrza Tadeusza Kłosa, Skarbnika Gminy Aleksandrę Kamińską i Kierownika USC Joannę Wolicką- Przywarty. Spotkania obfitowało we wspomnienia z życia Jubilatów, które doprowadziły do tego, że dzisiaj cieszą się dorobkiem życia i szczęściem swych najbliższych.

Joanna Wolicka-Przywarty
Kierownik USC w Skokach