REFERAT GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

0
1434
 1. Zgłoszenie obowiązku podatkowego/korekta złożonej informacji na podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  – druk: IN-1 z załącznikami
  IN-1
  ZIN-1
  ZIN-2
  ZIN-3
 2. Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych
  – druk: DN-1 z załącznikami
  DN-1
  ZDN-1
  ZDN-2
 3. Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej informacji na podatek rolny od osób fizycznych
  – druk: IR-1 z załącznikami: 
  IR-1
  ZIR-1
  ZIR-2
  ZIR-3
 4. Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek rolny od osób prawnych
  – druk: DR-1 z załącznikami
  DR-1
  ZDR-1
  ZDR-2
 5. Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej informacji na podatek leśny od osób fizycznych
  – druk:IL-1 z załącznikami
  ZIL-3
  ZIL-2
  ZIL-1
  IL-1
 6. Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej informacji na podatek leśny od osób prawnych
  – druk: DL-1 z załącznikami
  DL-1
  ZDL-1
  ZDL-2
 7. Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek od środków transportowych
  – druk: DT-1 formularz aktywny
  DT-1
  – druk: DT-1A formularz aktywny
  DT-1A
 8. Uzyskanie ulg w spłacie podatku rolnego leśnego i od nieruchomości
  – druk: RGB-08-01
  – druk: RGB-08-02
 9. Uzyskanie zaświadczenia
  – druk: RGB-09-01
 10. Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego
  – druk: RGB-10-019
  – druk: OŚWIADCZENIE ROLNIKA 2020