REFERAT GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

0
1112
 1. Zgłoszenie obowiązku podatkowego/korekta złożonej informacji na podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  – druk: INRL-1
 2. Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych
  – druk: DN-1
 3. Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej informacji na podatek rolny od osób fizycznych
  – druk: INRL-1
 4. Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek rolny od osób prawnych
  – druk: DR-1
 5. Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej informacji na podatek leśny od osób fizycznych
  – druk: INRL-1
 6. Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej informacji na podatek leśny od osób prawnych
  – druk: DL-1
 7. Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek od środków transportowych
  – druk: DT-1
  – druk: DT-1A
 8. Uzyskanie ulg w spłacie podatku rolnego leśnego i od nieruchomości
  – druk: RGB-08-01
  – druk: RGB-08-02
 9. Uzyskanie zaświadczenia
  – druk: RGB-09-01
 10. Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego
  – druk: RGB-10-01
  – druk: oświadczenie