W sobotę 13 maja na placu targowym w Skokach jednostka OSP Skoki wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Skoki zorganizowała „STRAŻACKI PIKNIK” dla wszystkich mieszkańców i gości. Słoneczna pogoda oraz bogaty wachlarz atrakcji jaki zaproponowali strażacy ściągnął tłumy widzów na to wydarzenie. Był również moment podziękowań i wyrażenia słów uznania dla strażaków, za wykonywanie swojej ciężkiej społecznej służby. Uroczystość tą uświetnili swoją obecnością znamienici goście:

  • Druh Stefan Mikołajczak – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego;
  • Druh Andrzej Kuraszkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu;
  • Pan Brygadier Zbigniew Dziwulski- Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu;
  • Pan Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki;
  • Pan Grzegorz Owczarzak – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji Starostwa Powiatowego Rady Powiatu Wągrowieckiego.
  • Pan Tadeusz Kłos – Burmistrz Miasta i Gminy Skoki;
  • Pan Zbigniew Kujawa- Przewodniczący Rady Miejskiej;
  • Druh Mark Gramza – Komendant Gminny Związku OSP RP w Skokach;
  • Ksiądz Proboszcz- Karol Kaczor;
  • przedstawicieli struktur Związku OSP RP różnego szczebla.

Podczas pikniku przekazano uroczyście nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki w Skokach. Na ręce Prezesa OSP w Skokach druha Piotra Kaczmarka kluczyki do nowego wozu bojowego przekazali: Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP druh Stefan Mikołajczak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skoki pan Tadeusz Kłos, a poświęcenia pojazdu dokonał Ksiądz Proboszcz Karol Kaczor. Po tej części Orkiestra Dęta OSP Skoki zagrała koncert, po którym kilkukrotnie muzycy bisowali.

Podczas pikniku każdy znalazł coś dla siebie, na najmłodszych czekały atrakcje strażackie połączone z pokazami sprzętu ratowniczego, a dla troszkę starszych na scenie cały czas koncertowały zespoły: Artur Pokorzyński z Żoną oraz KOWOLE BIG BAND. W czasie trwania „Strażackiego Pikniku” w pięknej oprawie muzycznej, wszyscy zebrani mogli skosztować grillowaną kiełbaskę przygotowaną przez strażaków oraz pyszną strażacką grochówkę.  

Serdeczne podziękowanie kierujemy do właścicieli firm, którzy zechcieli wesprzeć organizację naszego pikniku, dziękujemy: Panu Andrzejowi Bystremu właścicielowi Zakładów Mięsnych, Panu Andrzejowi Giersig właścicielowi Firmy MIRBUD, właścicielom PPHU WSPÓLNOTA pani Annie Michalskiej i panu Mieczysławowi Jarzembowskiemu.

Podziękowania kierujemy również do pań fotograf: Kingi Lubawej oraz Karoliny Stefaniak, które pozwalają nam uwiecznić nasze każde wydarzenie na pięknych zdjęciach.

Piotr Kaczmarek