Członkowie Szkolnego Koła Astronomicznego Antares i Klubu Młodego Odkrywcy ”Archimedes” działającego w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach zorganizowali w kwietniu IV Noc Astronomii. W tym roku swoją obecnością zaszczyciła nas dziesięcioosobowa grupa uczniów z gimnazjum w Tuchorzy. Noc rozpoczęła się od konkursu astronomicznego, w którym wzięło udział 10 uczniów (po pięciu z każdej szkoły). Skockie gimnazjum reprezentowali: Andrzej Inda, Jan Fliszkiewicz, Bartosz Sierzchuła, Adrian Szwed i Jakub Świętek. Nad poprawnym przebiegiem konkursu czuwała pani Magdalena Samol i absolwentka naszego gimnazjum Julia Dereżyńska. Po napisani testu i sprawdzeniu prac okazało się, że w pierwszej trójce znaleźli się nasi uczniowie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a trzy zwycięskie miejsca uhonorowane zostały nagrodami rzeczowymi.

Później odbyły się długo oczekiwane warsztaty przygotowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizyków „Fusion” UAM w Poznaniu oraz pokazy eksperymentów chemicznych w wykonaniu Julii Frąckowiak i Anny Adrych pod opieką pani Wiesławy Hauke. Następnie członkowie koła astronomicznego w składzie: Adam Balicki, Andrzej Inda, Piotr Sawińki, Adrian Szwed, Jan Fliszkiewicz, Bartosz Sierzchuła, przedstawili prezentacje multimedialne o wybitnych astronomach, współczesnych odkrywcach i odkryciach kosmosu. Wiktoria Gądysiak i Sara Sapieja zaprezentowały barwną opowieść o gwiazdozbiorach okołobiegunowych.

W dalszej części odbyły się konkursy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Wszyscy uczestnicy IV Nocy z Astronomią wzięli udział w wiosennej misji Earthkam-projektu edukacyjnego NASA. Dla wytrwałych uczestników odbyły się kalambury. Były wielkie emocje, radość i ogromne zaangażowanie.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał pamiątkową widokówkę z obiektami głębokiego nieba i naklejki od ESA (Europejska Agencja Kosmiczna).

Mimo że pogoda nie dopisała, ta kwietniowa noc na długo zostanie nam w pamięci.

WYNIKI SKOCKIEGO KONKURSU ASTRONOMICZNEGO: I miejsce- Jakub Świętek, II – miejsce Andrzej Inda o III miejsce – Adrian Szwed

Dziękujemy Pani Wiesławie Hauke i pani Magdalenie Samol za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.

Małgorzata Adrych, Małgorzata Dudek