W kalendarzu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Skokach na rok 2017 znalazło się kilka ciekawych wydarzeń. Jednym z nich była zaproponowana przez Zarząd i zaaprobowana przez członków wycieczka do kolejnego muzeum poświęconego powstaniu wielkopolskiemu. Tym razem wybór padł na Lusowo, gdzie mieści się muzeum upamiętniające drugiego dowódcę powstania –  generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Nie przypadkiem wybrano się tam w sobotę, 22 kwietnia br. Tego dnia miała miejsce uroczystość upamiętniająca młodszą  córkę generała, Agnieszkę Dowbor Muśnicką, która została zamordowana przez hitlerowców w Palmirach w 1940. Po mszy św. w kościele parafialnym i złożeniu kwiatów na grobie generała, zasadzono poświęcone  jej drzewo pamięci – świerk z Palmir.
Nadmienić należy, że starsza córka dowódcy powstania, ppor. pilot lotnictwa  Wojska Polskiego Janina Lewandowska została również zamordowana w czasie okupacji – była jedyną znaną historykom kobietą wśród tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej. W 2010 przy lusowskim  muzeum pojawił się przywieziony z Katynia świerk upamiętniający ppor. Janinę.

W sobotę, 22 kwietnia 2017 oddano w Lusowie hołd obu córkom generała –  w jednej z sal muzealnych odsłonięto poświęconą im płaskorzeźbę. Losy obu bohaterek  przybliżyła zebranym p. Anna Grajek, twórczyni Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. Podniosłej atmosfery dopełniła bez wątpienia kompania honorowa z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora Muśnickiego z pocztem sztandarowym oraz zaproszeni goście: przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej, żołnierze, Rodziny Katyńskie, przedstawiciele placówek edukacyjnych regionu, młodzież, harcerze, mieszkańcy Lusowa oraz przyjaciele Towarzystwa Pamięci generała Dowbor Muśnickiego.

Zarząd Koła oraz uczestnicy wyjazdu do muzeum w Lusowie serdecznie dziękują Panu Burmistrzowi Tadeuszowi Kłosowi za wsparcie organizacyjne.

Tekst i zdjęcia: Iwona Migasiewicz