Podczas otwartej akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej przez Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu przy współpracy władz Miasta i Gminy Skoki, która odbyła się 15 czerwca br. zebrano ponad siedem litrów tego bezcennego leku ratującego życie drugiego człowieka. Pomocą przy organizacji akcji służyli: ks. dziekan Karol Kaczor, radny Antoni Wiśniewski, Danuta Grzegorzewska i Eugeniusz Kukurenda.

Warto wspomnieć, że podczas uroczystości z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, które odbyły się 16 czerwca br. w Hotelu „Pietrak” uczestniczyli m. in. Tomasz Kranc – Wicestarosta Wągrowiecki, Elżbieta Dobrochowska – przedstawicielka Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, Emilia Jagat – dyrektor Szpitala Powiatowego, burmistrzowie i wójtowie, Miasto i Gmina Skoki otrzymała wyróżnienie za zajęcie trzeciego miejsca w Powiatowym Konkursie Krwiodawstwa, które w imieniu burmistrza odebrała Aleksandra Kamińska – skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Skoki. Natomiast odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK zostali wyróżnieni: Maciej Janowiak, Grzegorz Juskowiak, Łukasz Kaczmarek i Daniel Greser (wszyscy Skoki) oraz Krzysztof Rakocy z Chociszewa.

W wągrowieckim PCK jest dziesięciu honorowych dawców, z których każdy oddał już ponad 50 litrów krwi. Rekordzistą w oddawaniu krwi na terenie powiatu wągrowieckiego jest Stanisław Izychart z Mieściska, który oddał już ponad 60 litrów tego bezcennego leku.

IMG_1087 IMG_1088 IMG_1090