Przeprowadzone na początku roku postępowania przetargowe wyłoniły wykonawców, którzy w ciągu całego roku, będą wykonywali sukcesywnie prace remontowe na drogach gminnych.

Jako pierwsze do remontu wytypowano najbardziej zniszczone odcinki dróg gruntowych na terenie praktycznie wszystkich osiedli mieszkaniowych w Skokach.

Miejsca najbardziej dziurawe uzupełniane są punktowo kruszywem z recyklingu. Planuje jest również przy wystąpieniu sprzyjających warunków pogodowych, wyprofilowanie tych dróg przy użyciu równiarki samojezdnej i walca.

W kolejnych dniach, prace będę kontynuowane na najbardziej zniszczonych odcinkach dróg wiejskich.

Niestety ograniczone środki finansowe pozwalają tylko na punkowe nawiezienie kruszywa na fragmenty dróg, które po okresie zimowym uległy znacznemu zniszczeniu.

Zakup materiału betonowego do remontu dróg odbywa się z firmy EKO – ZEC z Poznania, natomiast usługę transportu i rozgarnięcia kruszywa wykonuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg z Rogoźna.

W marcu po uruchomieniu produkcji mas bitumicznych, rozpoczną się remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych.