Wtorek, 21 lutego był dniem kolejnego spotkania sołtysów z gminy Skoki. Spotkali się nie tylko ze sobą, ale i z burmistrzem Tadeuszem Kłosem oraz pracownikami urzędu aby omówić bieżące sprawy.

Planowane inwestycje, finansowe problemy oraz wyzwania stojące przed gminą Skoki w tym roku, przedstawił burmistrz Tadeusz Kłos. Oczekiwań jest wiele, ale pieniędzy w gminnym budżecie wprost proporcjonalnie mniej niż w innych latach. To będzie trudny rok, tym bardziej jeśli nie zostaną uruchomione środki z Europejskiego Funduszu Odbudowy UE.

Z uwagi na pandemię koronawirusa przez ostatnie 3 lata nie odbywały się zebrania wiejskie burmistrza z mieszkańcami. W tym roku postanowiono do tego wrócić. W marcu planowane są spotkania we wszystkich sołectwach. Proponowany kalendarz tych spotkań doprecyzowała z sołtysami Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, Kinga Pilna.

Poniżej prezentujemy harmonogram zebrań:

Lp.Sołectwodatagodzinamiejsce
1Glinno1 marca 12:00świetlica wiejska
2Bliżyce1 marca14:00świetlica wiejska
3Kakulin2 marca10:00świetlica wiejska
4Kuszewo2 marca12:00świetlica wiejska
5Roszkowo3 marca10:00Urząd Gminy
6Lechlin6 marca16:00sala KGW
7Chociszewo7 marca 12:00świetlica wiejska
8Stawiany7 marca 16:00świetlica wiejska
9Lechlinek8 marca 10:00świetlica wiejska
10Łosiniec8 marca 12:00biesiadnik
11Rakojady9 marca 10:00Urząd Gminy
12Pawłowo Skockie9 marca 16:00Świetlica wiejska
13Jagniewice10 marca 12:00świetlica wiejska
14Raczkowo10 marca 10:00świetlica wiejska
15Budziszewice13 marca17:00świetlica wiejska
16Brzeźno14 marca 13:00świetlica wiejska
17Rejowiec14 marca 16:00świetlica wiejska
18Rościnno15 marca 16:00świetlica wiejska
19Grzybowo15 marca 10:00świetlica wiejska
20Sławica16 marca 17:00Gościniec Winnica
21Potrzanowo20 marca17:00świetlica wiejska
22Szczodrochowo21 marca 15:00świetlica wiejska
23Pomarzanki22 marca 15:30dom sołtysa
24Jabłkowo22 marca 17:00Szkoła Podstawowa
25Niedźwiedziny23 marca 15:00Gościniec Winnica
26Sława Wlkp.23 marca 17:00Gościniec Winnica
27Roszkówko24 marca 10:00Urząd Gminy

Pani Kinga Pilna podsumowała także akcje sprzedaży węgla w naszej gminie. Należy podkreśli, że jeśli są osoby zainteresowane kupnem węgla za pośrednictwem Urzędu to należy nie zwlekać, gdyż zgromadzone zapasy szybko się kurczą.

Gmina Skoki ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Skoki w ramach dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Poznaniu pod nazwą „Ciepłe Mieszkanie”.
O zasadach przyznawania środków opowiedziała inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, Monika Cytlak.

Dużą część zebrania zajęły tematy związane z ochroną środowiska. W pierwszym koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zarysował Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Krzysztof Mańka. Niestety koszty zagospodarowania odpadów znacznie wzrosły, sołtysi dowiedzieli się o czekającej nas niestety mniej więcej w połowie roku podwyżce cen za odbiór odpadów.

Kolejny temat, tym razem dotyczący odpadów płynnych przedstawiła Inspektor ds. ochrony środowiska, Agata Ruta. Samorządy w całej Polsce zostały zobowiązane do kontroli wszystkich istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na swoim terenie w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Gmina Skoki opracowała obowiązkowy plan kontroli. Kontrolowane będą umowy z firmami opróżniającymi szamba oraz osadniki i rachunki za przeprowadzenie tych usług.

Zdjęcia ze spotkania: Karolina Stefaniak