W lipcu tego roku gmina Skoki otrzymała dotację w kwocie 34.603 zł na realizację zadania „Plac zabaw w Bliżycach, gm. Skoki”. Pieniądze zostały przyznane ze środków Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

O pracach nad strategią oraz podpisanej umowie pisaliśmy w artykule:

Projekt placu zabaw powstał we współpracy z mieszkańcami sołectwa Bliżyce, którzy aktywnie zaangażowali się w przygotowanie Strategii Rozwoju swojego sołectwa, a także zobligowali się do wykonania prac ziemnych przygotowujących teren przy świetlicy wiejskiej pod montaż urządzeń zabawowych.

8 listopada 2021 zakończono budowę placu zabaw.  

W ostatecznym rachunku koszty zadania wyniosły 51.756,20 zł, w tym dofinansowanie: 34.603,00 zł, wkład własny Gminy: 17.153,20 zł, wartość pracy mieszkańców wsi Bliżyce: 9.530,00 zł

Zgodnie z założeniami projektu teren pod plac zabaw został odpowiednio przygotowany przez mieszkańców wsi Bliżyce i Wysoka, którzy wykonali wszystkie prace ziemne. Usunięto wierzchnie warstwy gruntu, rozplantowano piasek oraz zamontowano drewnianą palisadę wokół placu zabaw. Wykorzystano przy pracy własne ciągniki i ładowacz ciągnikowy. Łącznie w budowę zaangażowanych było 15 mieszkańców.

Nowo powstały plac zabaw, urządzenia zabawowe na tle świetlicy wiejskiej

Zadanie zostało zrealizowane w całości, zgodnie z projektem oraz z wnioskiem o dofinansowanie. Powstały plac zabaw jest obiektem ogólnodostępnym i służy lokalnej społeczności, jako miejsce rekreacyjne.

Poniżej galeria zdjęć przedstawia teren na którym wybudowano plac zabaw, pracę mieszańców oraz zamontowane urządzenia: