9 lipca w Urzędzie Gminy w Wągrowcu, pomiędzy Gminą Skoki a Województwem Wielkopolskim została zawarta umowa o dofinansowaniu ze środków Województwa Wielkopolskiego projektu pn.: „Plac zabaw w Bliżycach, gm. Skoki”.

Dotacja w kwocie 34.603 zł została przyznana ze środków Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

W podpisaniu umowy uczestniczyli:

 • ze strony Gminy Skoki: pan Tadeusz Kłos – Burmistrz Miasta i Gminy Skoki oraz pani Anna Kałek-Witucka – Skarbnik Gminy Skoki;
 • -ze strony Województwa Wielkopolskiego: pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

W ramach zadania, przy świetlicy wiejskiej w Bliżycach, powstanie plac zabaw o powierzchni 354 m2 składający się z następujących urządzeń:

 • huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem typu „deska” i typu „koszyk” – 1 kpl:
 • huśtawka wagowa – 1 szt.;
 • karuzela tarczowa – 1 szt.;
 • sprężynowiec – 1 szt.;
 • zestaw zabawowy (dwie wieże z daszkiem i podestami, mostek łączący wieże, dwie zjeżdżalnie, wejście „koci grzbiet”, wejście – ścianka wspinaczkowa; wejście – schodki; przeplotnia, uchwyty, drążki bezpieczeństwa) – 1 kpl;
 • kosz na śmieci – 1 szt.
 • ławki – 2 szt.
 • stojak na rowery – 1 szt.;
 • tablica regulaminowa – 1 szt.

Urządzenia będą miały konstrukcję metalową i zlokalizowane zostaną na podłożu z piasku odgrodzonym od reszty działki palisadą. 

Szacunkowa wartość zadania: 50.603,42 zł
Dotacja: 34,603,00 zł
Wkład własny Gminy Skoki: 16.000,42 zł
Termin realizacji zadania: do 15.11.2021

Projekt powstał we współpracy z mieszkańcami wsi Bliżyce, którzy aktywnie zaangażowali się w przygotowanie Strategii Rozwoju swojego sołectwa, a także zobligowali się do wykonania prac ziemnych przygotowujących teren przy świetlicy wiejskiej pod montaż urządzeń zabawowych oraz do montażu palisady wokół placu.

Strategia Rozwoju Sołectwa Bliżyce powstała przy współpracy z Moderatorami Odnowy Wsi: panią Magdaleną Gdaniec oraz panem Jarosławem Maciejewskim. Moderatorzy przeprowadzili warsztaty dla przedstawicieli sołectwa Bliżyce, których efektem jest opracowana Strategia.

Teren przed świetlicą wiejską w Bliżycach, na którym zlokalizowany zostanie plac zabaw:

Gmina Skoki ubiegała się również o dofinansowanie z ww. programu zadania pn.: „Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzanowie, gm. Skoki – etap I” przygotowanego we współpracy z mieszkańcami wsi Potrzanowo. Niestety na ten cel nie udało się pozyskać dotacji.