24 stycznia w Mieścisku Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowę ramową ze Stowarzyszeniem „Dolina Wełny” na nowy okres programowania.

„Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027”, opiewa na łączną sumę 4 532 987,60 € co w przeliczeniu na złotówki daje około 20 milionów złotych.

W skład Stowarzyszenia „Dolina Wełny” obecnie wchodzi 9 gmin: Damasławek, Gołańcz, Kiszkowo, Margonin, Mieścisko, Rogoźno, Skoki, Wapno i Wągrowiec.

Ceremonia podpisania umowy odbyła się w obecności przedstawicieli gmin i lokalnych działaczy. Gminę Skoki reprezentowali Burmistrz Tadeusz Kłos oraz Skarbnik Anna Witucka – Kałek.

Strategia opracowana przez Stowarzyszenie będzie wdrażana w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027. Jest to zintegrowane, wielofunduszowe podejście łączące środki na różnych płaszczyznach i dale ogromny potencjał dla rozwoju terenu wchodzącego w skład Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

Przez poprzednie lata funkcjonowania Stowarzyszenia prywatni beneficjenci z terenu gminy Skoki zrealizowali wiele inwestycji na terenie naszej gminy w ramach finansowania ze środków Unii Europejskiej o wielkomilionowej wartości.

Duży zasób zewnętrznych środków pozyskał przez ostatnią dekadę także nasz samorząd. Zrealizowaliśmy 21 zadań o łącznej wartości 2.254.986,40 zł, gdzie dofinansowanie wyniosło 1.144.801,76 zł. Co daje ponad 50% całej wartości. Można powiedzieć, że pomnożyliśmy razy dwa własne środki.

Oto lista zadań zrealizowanych od 2014 roku przy wsparciu Stowarzyszenia „Dolina Wełny”:

 1. Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim, gm. Skoki
 2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rościnnie, gm. Skoki
 3. Cykl wycieczek pieszych Nordic Walking w Gminie Skoki
 4. Plac zabaw w Pawłowie Skockim z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki
 5. Plac zabaw w Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego przy szlaku turystycznym wiodącym przez Gminę Skoki
 6. Plac zabaw w Rościnnie  z funkcją miejsca przystankowego przy szlaku turystycznym wiodącym przez Gminę Skoki
 7. Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlaku turystycznym wiodącym przez Gminę Skoki
 8. Aktywni Seniorzy w Gminie Skoki
 9. Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne
 10. Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kuszewie, gm. Skoki
 11. Zagospodarowanie centralnej części Placu Powstańców Wielkopolskich w Skokach
 12. Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki
 13. „Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w m. Kuszewo, gm. Skoki” Gmina Skoki
 14. „Zakup mebli i wykonanie centralnego ogrzewania dla do świetlicy wiejskiej w Stawianach, gm. Skoki”
 15. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Kakulin i Niedźwiedziny, gm. Skoki”
 16. „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ulicy Antoniewskiej w Skokach”
 17. „Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu”
 18. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzanowie, gm. Skoki”

Projekty Biblioteki:

 1. Święto Plonów w Gminie Skoki  
 2. Mali skoccy podróżnicy – cykl spotkań podróżniczych dla dzieci z terenu gminy Skoki
 3. Niektórzy lubią poezję – cykl spotkań poetyckich w skockiej bibliotece