W grudniu rozstrzygnięto dwa mikołajkowe konkursy o tematyce profilaktycznej, tj.: Konkurs plastyczny na plakat dotyczący problematyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia oraz Konkurs na prezentację dotyczącą problematyki narkomanii i promocji zdrowego stylu życia.

O wynikach tych konkursów pisaliśmy w artykułach:

We wtorek 15 grudnia z udziałem burmistrza Tadeusza Kłosa podsumowano konkursy. Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy i upominki.