WYNIKI MIKOŁAJKOWEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ DOTYCZĄCĄ PROBLEMATYKI NARKOMANII I PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

„Wybór należy do Ciebie” – takie zdanie bardzo często pojawiało się w pracach młodzieży, która przysłała swoje prezentacje na „Mikołajkowy konkurs dotyczącego problematyki narkomanii i promocji zdrowego stylu życia”. Świadomość faktu, że to człowiek sam decyduje o tym jaka będzie jego droga życiowa, kręta i problematyczna czy też może nie zawsze prosta, ale za to radosna i pełna życia oraz zadowolenia z osiąganych celów, była dobrze rozumiana przez twórców przysłanych prezentacji. W swoich pracach wskazywali na fakt, że podejmowanie właściwych decyzji nie jest łatwe, tym bardziej jeśli wokół jest dużo pokus i atrakcji nie zawsze służących naszemu zdrowiu i rozwojowi, ale właśnie od tych wyborów zależy nasz dobrostan, zarówno psychiczny jak i fizyczny. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się zaangażowaniem, wiedzą i zrozumieniem idei prozdrowotnych jakie mieli przekazać innym. Dziękując im za trud włożony w przygotowanie prac należy wspomnieć, że nie było prezentacji słabej, odbiegającej od tematu. Wszystkie były ciekawe i pouczające. Jednakże niektóre prace zapisane były w innym niż wymagany regulaminem programie (przez co trudne do odczytu) bądź przekraczały dopuszczalną ilość slajdów (choć bardzo dobre merytorycznie i informatycznie). Jednak jak to bywa podczas konkursów, kryteria oceny są określone i jury musi dokonać wyboru, który nie zawsze jest łatwy i w tym przypadku też taki nie był.

Tegoroczny konkurs skierowany był do uczniów klas V- VIII, a wzięli w nim udział:

 1. Baszczyński Wojciech  z kl. VIe Szkoły Podstawowej w Skokach
 2. Dziurka Paulina  z kl. VIc Szkoły Podstawowej w Skokach
 3. Grzegorzewski Krzysztof z kl. VIe Szkoły Podstawowej w Skokach
 4. Iradzki Igor z kl.VIe Szkoły Podstawowej w Skokach
 5. Jarzębowski Marceli z kl. VIe Szkoły Podstawowej w Skokach
 6. Kaczkowski Tymoteusz z kl. VIc Szkoły Podstawowej w Skokach
 7. Kłosowska Nikola z kl. VIc Szkoły Podstawowej w Skokach
 8. Korżak Maria z kl. VIe Szkoły Podstawowej w Skokach
 9. Ludzkowska Alicja z kl. VIe Szkoły Podstawowej w Skokach
 10. Ludzkowska Zuzanna z kl. VIe Szkoły Podstawowej w Skokach
 11. Kmieć Szymon z kl. VIe Szkoły Podstawowej w Skokach
 12. Pawlak Nadia z kl. VIe Szkoły Podstawowej w Skokach
 13. Piotrowski Kamil z kl. VIe Szkoły Podstawowej w Skokach
 14. Piotrowska Martyna z kl. VIe Szkoły Podstawowej w Skokach
 15. Sękowska Oliwia z kl. VIe Szkoły Podstawowej w Skokach
 16. Sierakowska Emilia z kl. VIe Szkoły Podstawowej w Skokach
 17. Sierzchuła Zuzanna z kl. VIe Szkoły Podstawowej w Skokach
 18. Siwakowska Martyna z VIe Szkoły Podstawowej w Skokach
 19. Surdyk Wanda z kl. VIId Szkoły Podstawowej w Skokach
 20. Sznajder Zuzanna z kl. VIc Szkoły Podstawowej w Skokach
 21. Warzbiński Bartosz z kl. VIIc Szkoły Podstawowej w Skokach
 22. Wiśniewski Mikołaj z kl. VIe Szkoły Podstawowej w Skokach

Jury w składzie:

 1. Paulina Marszewska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Skokach
 2. Joanna Tomczak – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Jabłkowie
 3. Karolina Stefaniak – przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Skokach

postanowiło przyznać:
I miejsce prezentacji Szymona Kmieć
II miejsce prezentacji Tymoteusza Kaczkowskiego
III miejsce prezentacjom Marii Korżak, Nadii Pawlak, Nikoli Kłosowskiej  

Wyróżnienie prezentacji Krzysztofa Grzegorzewskiego

Twórców pozostałych prezentacji również uhonorować dyplomami i upominkami.

Prezentacje przejrzał również gminny koordynator ds. uzależnień i postanowił już poza konkursem przyznać specjalne upominki za zawartość merytoryczną prac. Otrzymają je:

Marceli Jarzębowski, Zuzanna Ludzkowska, Wanda Surdyk i Igor Iradzki.

Ich prace te nie spełniły wymogu 10 slajdów, ale były ciekawe treściowo.

Wręczenie nagród laureatom oraz dyplomów i upominków uczestnikom nastąpi dnia 15.12.2020r. w Sali Urzędu Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciastowicza 11 (II piętro).

Z uwagi na pandemię i wymogi sanitarne:

1. O godz. 14.00 nagrodzeni zostaną laureaci i uhonorowani uczestnicy „Mikołajkowego konkursu na plakat dotyczący problematyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia”.

2. O godz. 14.45. nagrodzeni zostaną laureaci i uhonorowani uczestnicy „Mikołajkowego konkursu na prezentację dotycząca problematyki narkomanii i promocji zdrowego stylu życia”.

W tym momencie chcemy również podziękować wszystkim dorosłym, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie konkursu, a zwłaszcza paniom: Alicji Kramer, Justynie Kamińskiej, Esterze Kruszce, Paulinie Marszewskiej, Annie Mazurek, Paulinie Mączyńskiej, Karolinie Stefaniak, Barbarze Surdyk, Joannie Tomczak, Małgorzacie Wojciechowskiej.

Życzymy wszystkim zdrowia i jak najlepszych pomysłów na to jak o nie zadbać.

Dzieci i młodzież zapraszamy po odbiór nagród i upominków.