WYNIKI MIKOŁAJKOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT DOTYCZĄCY PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ I PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU NA PREZENTACJĘ

Niezmiernie cieszy nas fakt, że pomimo panującej pandemii koronawirusa SARS-CoV 2, wielu uczniów ze szkół podstawowych działających na terenie Gminy Skoki zdecydowało się zaznaczyć swoją obecność w działaniach na rzecz profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia i wziąć udział w ogłoszonych wcześniej konkursach.
W konkursie plastycznym wzięło udział 12 uczniów z klas I- IV, natomiast na konkurs na prezentację multimedialną wpłynęło 21 jeden prac od uczniów z klas starszych, co zaskoczyło i jednocześnie bardzo ucieszyło jurorów.


Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za włożoną pracę i zaangażowanie.
W dniu dzisiejszym ogłaszamy wyniki pierwszego z konkursów, natomiast uczestników drugiego z nich przepraszamy za opóźnienie w pracach jury, ale z uwagi na dużą liczbę prac musi ono wnikliwie zapoznać się z treścią prezentacji, żeby dobrze ocenić ich zawartość merytoryczną i artystyczną. Prace wpływały do piątku 04 grudnia do osób odpowiedzialnych w szkołach i świetlicach za ich odbiór, ale dopiero w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych zostały udostępnione jury. Z uwagi na ich liczbę potrzebuje ono więcej czasu na dokonanie oceny niż pierwotnie przewidywało, dlatego ogłoszenie wyników nastąpi w czwartek 10.12.2020r. Uczestników prosimy o cierpliwość.
W dniu dzisiejszym podajemy informacje dotyczące konkursu plastycznego.
Wzięli w nim udział:

 1. Charubin Julia ze świetlicy w Stawianych
 2. Baszczyński Krzysztof ze świetlicy w Stawianych
 3. Nowak Mikołaj z kl. Id Szkoły Podstawowej w Skokach
 4. Anders Bartosz z kl. IIc Szkoły Podstawowej w Skokach
 5. Kmieć Gabriela z kl. IId Szkoły Podstawowej w Skokach
 6. Kamińska Daria z kl. IIa Szkoły Podstawowej w Skokach
 7. Szymczak Maria z kl. IIc Szkoły Podstawowej w Skokach
 8. Kuczyńska Ewa ze świetlicy w Potrzanowie
 9. Kuczyński Dariusz ze świetlicy w Potrzanowie
 10. Wyrozumialski Alan ze świetlicy w Rościnnie
 11. Wyrozumialsi Jan ze świetlicy w Rościnnie
 12. Granos Oskar ze świetlicy w Rościnnie

Po długich obradach jury w składzie:
Alicja Kramer – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Skokach
Joanna Tomczak – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Jabłkowie
Karolina Stefaniak – przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Skokach
postanowiło docenić wszystkich uczestników konkursu za chęci, pomysłowość i wkład pracy, natomiast przyznać:
I miejsce pracy Ewy Szymczak
II miejsce pracom Krzysztofa Baszczyńskiego i Julii Charubin
III miejsce pracom Bartosza Anders, Gabrieli Kmieć i Mikołaja Nowaka.
Pozostałe prace otrzymują wyróżnienia.
Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone w terminie, który zostanie podany w czwartek 10.12.2020r. po ogłoszeniu wyników konkursu na prezentację multimedialną.