zarybianie_1zarybianie_2Po chudych latach w zarybieniu naszych wód w raz z nastaniem nowego właściciela stawów hodowlanych w Skokach i zarazem dzierżawcy okolicznych jezior wszystko się zmieniło na lepsze z punktu widzenia wędkarzy. Wędkarze zaczęli łapać ryby nie tylko wymiarowe, lecz także okazy często o wadze przekraczającej 15 kg. Zawdzięczamy to głównie zarybieniem, jakie zostały dokonane w ostatnich trzech latach. I tak dnia19 czerwca po raz kolejny pan Robert Kowalewski wspólnie z wędkarzami nie tylko z koła PZW Skoki dokonał zarybienia jeziora Maciejak węgorzem w ilości 5000 sztuk. W przyszłości są planowane kolejne zarybienia skockich jezior.