Dziś, 2 czerwca Gminę Skoki ponownie odwiedził Poseł na Sejm RP Marcin Porzucek, który z burmistrzem Tadeuszem Kłosem wizytował postęp prac przy budowie 1. etapu małej skockiej obwodnicy, która powstaje w rejonie ul. Polnej w Skokach.

Przypomnijmy, że gmina Skoki na to zadanie otrzymała dofinansowanie 10.000.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 edycja. Wykonawcą zadania jest firma WANT Sp. z o.o. z Tczewa, która wyceniła wartość projektu na 12.509.100 zł.

Jak mógł się przekonać nasz gość, poseł Marcin Porzucek prace trwają w najlepsze, i miejmy nadzieję, że nic nie zagrozi planowemu ukończeniu inwestycji do końca tego roku.

Przypominamy jednak, że ukończenie 1. etapu nie jest jednoznaczne, z tym, że mieszkańcy będą mogli korzystać od razu z krótszej drogi w kierunku Poznań. W ramach pierwszej, realizowanej właśnie inwestycji powstanie póki co most oraz wykonane są prace ziemne i niwelacyjne terenu, które umożliwią wybudowanie drogi technologicznej zapewniającej dojazd do budowy mostu.

W celu dalszej kontynuacji prac drogowych, będziemy wnioskowali o otrzymanie kolejnego dofinansowania ze środków zewnętrznych. Dokończenie zadania szacowane jest minimum na kolejne 10.000.000 zł, na co nie stać budżetu gminy z własnych środków.

Aby nowy ciąg komunikacyjny służył mieszkańcom i skrócił wyjazd w kierunku Poznania, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową w kolejnych etapach budowy należy wykonać:   

  • nawierzchnię asfaltową drogi i ścieżki rowerowej na długości ok. 1,2 km. 
  • 34 energooszczędne oprawy oświetleniowe LED przy drodze,
  • kanalizację deszczową,
  • zamontować urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • przebudować istniejący przejazdu kolejowego z drogi wojewódzkiej, który jest obecnie za wąski do parametrów nowej drogi, co stanowić będzie kosztowny i trudny elementem tej inwestycji.