W poniedziałek 21 grudnia w gabinecie Starosty Wągrowieckiego podpisano umowę na przebudowę ulicy Antoniewskiej. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę – Dagmarę Kowalską prowadzącą firmę Kowalski Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Żninie.

Z ramienia Powiatu Wągrowieckiego umowę podpisał Wicestarosta Michał Piechocki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Danuty Królczyk, ze strony wykonawcy – reprezentant wykonawcy Łukasz Kowalski – dyrektor techniczny. Przy podpisaniu umowy obecny był również Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Torz.

Powiat Wągrowiecki pozyskał 60% dofinansowania na zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” z Funduszu Dróg Samorządowych.

O przyznaniu dotacji pisaliśmy w artykule:

Do przetargu stanęło 14 firm. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła ok. 8 mln złotych. Zwycięska firma zaoferowała kwotę 4.143.694,03 zł.

Skoro dotacja z UE wynosi 60% kosztów kwalifikowanych. Resztę + koszty niekwalifikowalne w ciągu dwóch lat solidarnie po połowie pokryją Gmina Skoki i Powiat Wągrowiecki, co wynosi po ok. 22,3% łącznych kosztów. Po przetargu wyniesie to kwotowo ok. 924 tysiące złotych dla każdego z samorządów.

Prace mają zacząć się jeszcze w tym roku. Wymagany termin wykonania umowy to 30 sierpień 2022.