Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach, gm. Skoki”

Podpisanie umowy pomiędzy Gminą Skoki a Wojewodą Wielkopolskim odbyło się 16 czerwca
w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. Umowę podpisywali Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński z Burmistrzem Miasta i Gminy Skoki, Tadeuszem Kłosem i Skarbnikiem Gminy Skoki, Anną Kałek – Witucką.

Szacunkowa wartość zadania: 499.238,82 zł
Dotacja: 183.920,97 zł
Termin realizacji zadania: 2021 r.

W ramach zadania zaplanowano:

  • budowę jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowej na odcinku drogi o długości 0,250 km;
  • budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni mineralno-asfaltowej;
  • ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15×30 cm;
  • ułożenie krawężnika betonowego najazdowego o wymiarach 15×22 cm;
  • ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej;
  • wykonanie oznakowania pionowego;
  • budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej  o dł. 477 m, odprowadzającej wody opadowe
    i roztopowe do rzeki Mała Wełna, poprzez: wpusty uliczne, przykanaliki, studnie, kanały.

Parametry projektowanej drogi: KR 1; klasa drogi: D; nośność drogi: 80 kN/oś; prędkość projektowa: 30 km/h; przekrój poprzeczny: 1×2; typ przekroju: uliczny; szerokość pasa ruchu: 2,5 m; pochylenie jednostronne: 2%

Zdjęcia Roman Kowalczewski: