Lipcowe wykopaliska w Dzwonowie, mimo niesprzyjającej aury, dostarczyły bezcennych odkryć, a przez to i niesamowitych emocji. Pierwsze tygodnie prac poświęciliśmy na rozpoznanie dworu szlacheckiego rodziny Rogalińskich herbu Łodzia – XVII – wiecznych właścicieli Dzwonowa i okolic.

Wśród najstarszych zabytków wydobytych podczas tegorocznych badań wymienić należy narzędzia krzemienne, świadczące o zasiedleniu tego terenu już w neolicie. Sporą niespodzianką stało się odkrycie jamy z fragmentami kafli piecowych datowanych na 2. połowę XV wieku! Niewątpliwie, zdobiły one siedzibę rycerską rodziny Skockich herbu Nowina, którzy w tym właśnie czasie byli właścicielami Skoków, Dzwonowa i pobliskiego Pawłowa. Odkrycie to potwierdziło nasze wcześniejsze przypuszczenia o istnieniu w Dzwonowie średniowiecznej siedziby rycerskiej.

Najwięcej zabytków pozyskanych w tym sezonie związanych jest z dworem Rogalińskich. Wśród tysięcy przedmiotów pochodzących z XVII wieku (głównie ułamków naczyń glinianych) zwraca uwagę kafel piecowy z herbem właścicieli (Łodzia) oraz zbiór kilkudziesięciu monet.

W badaniach archeologicznych biorą udział studenci archeologii i antropologii z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Tegoroczne prace wykopaliskowe nie byłyby możliwe bez wyjątkowej życzliwości władz samorządowych oraz wsparcia finansowego Gminy Skoki, za co składamy najserdeczniejsze podziękowania.

Dalsze prace wykopaliskowe prowadzone będą na terenie cmentarza na którym od XIV wieku grzebano mieszczan dzwonowskich. Ich celem będzie zlokalizowanie kościoła pw. św. Michała, istniejącego tu aż do 2. połowy XVIII wieku. Relacja z poszukiwań świątyni dzwonowskiej już niebawem…

Tekst i zdjęcia Marcin Krzepkowski