Inwestycje drogowe zakończone

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe z miejscowości Cieśle zakończyło przebudowę odcinka drogi gminnej w Budziszewicach. Na drodze o długości 600 m wykonano podbudowę drogi składającą się  z kruszywa kamiennego o grubości 23 cm. Na tym fundamencie będzie można w dalszej kolejności ułożyć nawierzchnię bitumiczną drogi. Koszt zadania to 139.608zł.

O ponad miesiąc wcześniej jak określono w zawartej umowie z wykonawcą robót w Rościnnie zakończono budowę kolejnego odcinka chodnika. W bieżącym roku wykonano podobnie jak 2016 roku nowy odcinek chodnika z kostki betonowej o długości ok. 500m. Wykonawcą robót był Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc, za kwotę 217.401zł.

Inwestycje drogowe w trakcie realizacji

Firma KOP-DRÓG ze Skoków kontynuuje prace związane z układaniem płyt betonowych na drodze prowadzącej ze Sławy Wlkp. do Potrzanowa. W pierwszej kolejności usunięto drzewa i zakrzaczenia kolidujące z remontowaną drogą. Płyty na utwardzenie drogi stanowią materiał Inwestora i pochodzą z demontażu parkingu przy dworu PKP w Skokach. Droga na remontowanym odcinku drogi o długości ok. 480 m zostanie poszerzona do 4,2m poprzez ułożenie ok. 550 płyt. Dodatkowo zostanie utwardzony kolejny fragment drogi o długości 120m kruszywem betonowym. Zakończenie prac jest zaplanowane na koniec sierpnia br.

W Potrzanowie na ul. Kolonia rozpoczęto prace związane z przebudową drogi o długości 1640m. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na całej długości drogi w tym:

  • Pierwszy odcinek drogi o długości 341 m posiada zniszczoną nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,5 m, na której będzie ułożona nowa nakładka bitumiczna o grubości 5 cm po istniejącym śladzie drogi.
  • Drugi odcinek drogi o długości 729 m posiada zniszczoną nawierzchnię bitumiczną o średniej szerokości ok. 3,0 m, która będzie poszerzona do 3,5m, na której będzie ułożona nowa nakładka bitumiczna o grubości 5 cm.
  • Trzeci odcinek drogi o długości 570 m posiada częściową podbudowę przewidzianą do uzupełnienia, na której będzie wykonana nawierzchnia bitumiczna o grubości 8 cm.

Pobocza na całej długości drogi będą dodatkowo umocnione kruszywem o szerokości 0,50m.

Wykonawcą robót jest Zakład Wielobranżowy „TRANS BRUK” z Nekli wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zainteresowanych robotą były trzy firmy z cenami wynoszącymi od 825.483,77 zł do 1.009.635,45 zł. W zawartej umowie z wykonawcą termin zakończenia prac został określony na koniec września br.

Inwestycje drogowe w trakcie przygotowania do realizacji

Ogłoszono przetarg na przebudowę drogi gminnej w Łosińcu przy obiekcie byłej „obory” obecnie zakładu stolarskiego. Cały odcinek drogi na długości 680m ma zostać poddany przebudowie. Na pierwszym odcinku drogi o długości ok. 360m zostanie uzupełniona kruszywem kamiennym istniejąca podbudowa i ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna o grubości 8cm. Pozostały fragment drogi zostanie całkowicie przebudowany poprzez wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni bitumicznej. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi w dniu 16 sierpnia br.

Dobiega końca opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na przebudowanie dróg w Skokach tj.

  • Budowa wjazdu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach. Zakres robót zakłada wybudowanie nawierzchni drogi z kostki betonowej z miejscami parkingowymi przy siedzibie Zakładu wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym.
  • Budowę nawierzchni dróg pomiędzy ulicą Zamkową a Wągrowiecką w Skokach. Przedmiotem opracowania dokumentacji jest utwardzenie nawierzchni dróg kostką betonową wraz z budową odwodnienia.

Po opracowaniu dokumentacji projektowych i otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę zostaną ogłoszone przetargi na wykonawstwo.