ZŁOTE JUBILEUSZE MAŁŻEŃSTWA!

 

Dziękuje Ci żono (mężu),
że nasze małżeństwo
było zgodne,
szczęśliwe i trwałe.

Byli piękni, młodzi i zakochani, gdy w pierwszym półroczu 1958r. mówiąc sakramentalne „tak” i ślubując sobie wierność, miłość i uczciwość małżeńską wstąpili w związki małżeńskie i założyli własne rodziny. I chociaż dopełnili tego w różnych Urzędach Stanu Cywilnego i w różnych parafiach, dzisiaj łączy ich to że wszyscy są mieszkańcami Miasta i Gminy Skoki. Wszyscy też obchodzili Złote Jubileusze Małżeństwa w gronie swych najbliższych i przyjaciół i wszystkich ich Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił Medalem „ Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Dopełnieniem i uwieńczeniem uroczystości Jubileuszowych stało się spotkanie Jubilatów zorganizowane 8 grudnia br. w Sali Ślubów Urzędzie Stanu Cywilnego w Skokach.
W dniu tym na zaproszenie gospodarza Gminy, Burmistrza Tadeusza Kłosa  gościli: Maria i Jerzy Kryślakowie, Kazimiera i Jan Rzepczykowie, Urszula i Stanisław Patelscy, Joanna i Henryk Kuczyńscy, Maria i Sylwester Koperscy oraz Helena i Henryk Zygmaniakowie.

Były więc serdeczne słowa powitania i podziękowania dla dostojnych gości „Za Ich miłość, ofiarność, zrozumienie wielkich celów małżeństwa, dobre wychowanie dzieci i noce przy nich nie przespane, za przykład życia, za cierpienia, łzy, radości, za każdy siwy włos na Ich skroni ” skierowane przez Burmistrza i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego panią Joannę Wolicką-Przywarty.

A, że dobre, szczęśliwe i przykładne małżeństwo jest wspólną zasługą zarówno żony jak i męża, były też słowa podziękowania wyrażone przez mężów i żony pod adresem współmałżonków: „Dziękuję Ci żono (mężu), że nasze małżeństwo, było zgodne, szczęśliwe i trwałe „.
Po słowach podziękowań Burmistrz w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego udekorował Jubilatów Medalami „ Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Teraz też, honorowi goście obdarowani zostali wiązankami kwiatów, dokumentami pamiątkowymi oraz gadżetami promującymi Miasto i Gminę Skoki.

Po części oficjalnej i lampce szampana za zdrowie Jubilatów nastąpiło spotkanie przy kawie, w trakcie którego wspominano wspólnie przeżyte chwile. Ze wspomnień tych wyłoniły się sylwetki jego bohaterów, które w skrócie można scharakteryzować następująco:

  • Maria i Jerzy Kryślakowie zam. w Antoniewie ślubowali 22.01.1958r. w Kakulinie; swe życie zawodowe związali z nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, gdzie pełnili funkcję pedagogów, wychowali 3 córki i są szczęśliwymi dziadkami 5 wnuków;
  • Kazimiera i Jan Rzepczykowie zam. w Jabłkowie ślubowali 28.03.1958r. w Mieścisku; całe swe wspólne życie poświęcili pracy we własnym gospodarstwie rolnym, wychowali 2 synów i szczęśliwie doczekali się 2 wnuczek;
  • Urszula i Stanisław Patelscy zam. w Raczkowie ślubowali 08.03.1958r. w Wągrowcu; po ślubie najpierw wspólnie, a od czasu choroby męża pani Urszula, opiekując się małżonkiem sama prowadziła gospodarstwo rolne, wychowali 3  córki i szczycą się posiadaniem  11 wnucząt;
  • Joanna i Henryk Kuczyńscy zam. w Brzeźnie ślubowali 07.06.1958r. w Potrzanowie; pani Joanna pracowała w Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych w Poznaniu, a pan Henryk w Bazie CPN w Rejowcu, wychowali 2 córki  i 1 syna, cieszą się posiadaniem 8 wnuków i 3 prawnuków;
  • Maria i Sylwester Koperscy zam. w Rejowcu ślubowali 30.03.1958r. w Rejowcu; pani Maria pracowała w Urzędzie Pocztowym, a następnie 25 lat w Bibliotece w Rejowcu, a pan Sylwester w Zakładach „ STOMIL” w Bolechowie, wychowali 2 synów, a ich radość to 6 wnuków i 2 prawnuków;
  • Helena i Henryk Zygmaniakowie zam. w Rejowcu ślubowali 28.06.1958r. w Rejowcu; pani Helena swe życie zawodowe związała z dowozem mleka do Spółdzielni Mleczarskiej w Skokach, a pan Henryk  pracą doręczyciela w Urzędzie Pocztowym w Rejowcu;

W pierwszym półroczu 2008 r. Złote Gody obchodzili też Monika i Mieczysław Matrasowie z Łosińca, którzy ślubowali 22.03.1958r. w Lechlinie i wychowali jednego syna. Państwo Matrasowie prace zawodową związali z rolnictwem; pani Monika zajmowała się gospodarstwem rolnym, a pan Mieczysław pracował w jednostkach obsługi rolnictwa, głównie w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Skokach. Niestety, stan zdrowia Jubilatów nie pozwolił Im na udział w spotkaniu w Urzędzie. Dlatego by uhonorować Jubilatów Medalami i pogratulować Im wspólnie przebytej drogi Burmistrz w towarzystwie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego odwiedził Ich w miejscu zamieszkania, gdzie nasi Jubilaci wraz ze sprawującymi nad nimi opiekę synem Pawłem szczerze powitali przybyłych.
Naszym Jubilatom życzymy dużo, dużo zdrowia i szeroko rozumianego szczęścia oraz cieszenia się jak najdłużej sobą i szczęściem swych najbliższych.

Edmund Lubawy