Jak co roku wykorzystując martwy sezon budowlany Gmina Skoki wszczęła postępowania przetargowe. Tak wczesne rozpoczęcie przetargów podyktowanej jest osiągniętymi wynikami ekonomicznymi w poprzednich latach, z których wynika, że wcześniejsze ogłoszenie przetargu skutkuje większą ilością potencjalnych wykonawców, a co za tym idzie uzyskaniem niższych cen realizowanych inwestycji. W pierwszej kolejności ogłoszono przetargi na zadania, dla których posiadaliśmy opracowane dokumentacje projektowe.

Na przebudowę drogi gminnej w Jabłkowie o długości 604m polegającą na uzupełnieniu istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym i wykonaniem nakładki bitumicznej wybrano już wykonawcę roboty. Jest to Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK z Nekli, który zrealizuje inwestycję za kwotę 414.492,84 zł w terminie do końca maja br. Ofertę złożyła jeszcze firma drogowa ze Żnina za kwotę 489.966,70 zł i Rogoźna za kwotę 547.340,55 zł.

Przeprowadzone postępowanie wyłoniło wykonawcę modernizacji sali głównej świetlicy wiejskiej w Kakulinie. Najtańszą ofertę złożyła firma LONG – BUD ze Skoków za kwotę 65.000 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie wymiany podłogi oraz malowaniu ścian i sufitu.

20 marca nastąpi otwarcie ofert na przebudowę drogi w Budziszewicach. Tutaj zostanie uzupełniona kruszywem istniejąca podbudowa drogi o długości 600 m wykonana w 2017r. oraz ułożona nawierzchnia bitumiczna o grubości 8 cm. Planowany termin zakończenia robót to koniec maja br.

Na następny dzień, 21 marca zaplanowano otwarcie ofert przetargowych na budowę ogólnodostępnego miejsca rekreacji przy ul. Antoniewskiej w Skokach (kisownia).


Zadanie obejmować będzie m.in.: ukształtowania terenu i płyty boiska z karczowaniem drzew i zakrzaczeń. Zamontowane zostaną bramki do piłki nożnej oraz pięć ławek parkowych. Wykonane zostaną chodniki, kosze uliczne i stojaki na rowery. Wybudowany zostanie tor wrotkowy o łącznej powierzchni 597.0m2 o kolorowej (czerwonej) nawierzchni asfaltowej gr.3cm z lepiszczem „Kameleon”. Powstanie także siłownia zewnętrzna. Zamontowane zostanie także oświetlenie, przyłącze wodociągowe. Wszystko zostanie ubrane w zieleń, tj. trawników parkowych, zasadzenie drzew i krzewów.

Przebudowie podlegała będzie również ulica Wąska w Skokach o długości ok. 100m, która posiada nawierzchnie gruntową i zostanie utwardzona kostką betonową na łącznej powierzchni 495m2. Postępowanie przetargowe zaplanowano na dzień 22 marca.

W przygotowaniu jest postępowanie przetargowe na zagospodarowanie części działki nr 29 w Rejowcu, w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności.


Planowane jest odkrzaczenie całego (0,54 ha) terenu i rekultywacja stawu. Wybudowana zostanie drewniana wiata rekreacyjna ze stołami i grillem. Część zostanie utwardzona kostką brukową, a na części powstaną trawniki. Teren będzie oświetlony, zamontowane będą ławki, kosze uliczne oraz stojaki na rowery.