W sobotę 3 marca br. w sali OSP w Skokach zebrali się wszyscy członkowie wraz z zaproszonymi gośćmi, żeby dokonać podsumowania bieżącej działalności, a także wyznaczyć sobie cele w 2018 roku. Swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście w osobach:

– dh Marian Bodus -Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu;

– bryg. Zbigniew Dziwulski- Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu;

– pan Tomasz Kranc- Starosta Wągrowiecki;

– pan Grzegorz Owczarzak-  Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji;

– pan Tadeusz Kłos- Burmistrz Miasta I Gminy Skoki;

– pan Zbigniew Kujawa- Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki;

– dh Marek Gramza- Komendant Gminny Związku OSP RP w Skokach.

Spotkanie to było doskonałą okazją do zaprezentowania wszystkim zebranym, w formie prezentacji multimedialnej, zakresu działań jakie realizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach w 2017 roku. Jest to szeroki wachlarz poczynań począwszy od tej najważniejszej płaszczyzny ratowniczej do działań kulturalno-oświatowych, które również realizuje OSP Skoki. Był też moment przedstawienia zadań priorytetowych jakie wyznaczyliśmy sobie na kolejny rok społecznej służby.

Nie zabrakło również podziękowań kierowanych przez zaproszonych gości w stronę braci strażackiej, dziękując za ofiarną służbę dla dobra bliźniego.

Ogromnie cieszy fakt, że w sali OSP Skoki od trzech lat spotyka się grupa ludzi, których różnią tylko kolory mundurów, ale cel i priorytety przyświecają takie same…”BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK”

zdjęcia: dh Kasper Grzegorzewski
opracowanie: dh Piotr Kaczmarek