8.5 C
Skoki
piątek, 22.10.2021
Strona główna Mieszkańcy Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęta przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 roku wprowadza cały szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nakłada nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości. Wszystkie te zmiany mają na celu poprawę obecnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Harmonogram odbioru odpadów 2021

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH DLA MIASTA I GMINY SKOKI W 2021 OPRACOWANY PRZEZ   P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” s.c. Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski, ul....

NOWE (od 1 czerwca 2020) Deklaracje, stawki opłat, nr konta

Druk deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych Druk deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych  - wzór wypełnienia z kompostownikiem - wzór wypełnienia bez kompostownika Oświadczenie dla przedsiębiorców Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za...
System segregacji z podziałem na papier, szkło, metale i plastiki, bioodpady i odpady zmieszane

Odbiór odpadów komunalnych w 2021 – harmonogram odbioru

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.: „Odbiór i  zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy...

Aplikacja ECO HARMONOGRAM

iframe{height:100%; width:100%} iFrameResize(); Nie pamiętasz, kiedy z Twojej posesji są odbierane odpady ? Zastanawiasz się, do którego pojemnika wyrzucić konkretny odpad? Chcesz być informowany...

Dostawki przy koszach ulicznych

Przypominamy, iż kosz uliczny służy do pozostawienia odpadów, które powstają w trakcie przemieszczania się ludzi w przestrzeni publicznej. W...

Weryfikacja deklaracji za odpady komunalne RUSZYŁA

Na podstawie danych pochodzących ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - według stanu na 9 listopada br. liczba...

Porzucone odpady na przystanku autobusowym

Szanowni Państwo, chcemy się podzielić z Państwem naszymi nowymi „zdobyczami” jakim jest zdjęcie porzuconych odpadów na jednym z przystanku...

Cenne surowce w pojemnikach na odpady zmieszane !!!

Szanowni Mieszkańcy, pracownicy Referatu Ochrony Środowiska w miesiącach lipiec i sierpień w dniach odbioru odpadów komunalnych, prowadzili na terenie gminy kontrole prawidłowej segregacji odpadów. Główną przyczyną...

Co nowego od 1 czerwca na PSZOK

PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), czyli miejsce do którego mieszkańcy Gminy Skoki w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane...

Przepisy i regulacje prawne

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na...
Website Security Test
Skip to content