24 stycznia Gmina Skoki podpisała umowę z PPHU „Wspólnota” S. C. Anna Michalska, Mieczysław Jarzembowski, na podstawie której PPHU „Wspólnota” S. C. będzie realizowała odbiór odpadów od mieszkańców miasta i gminy Skoki w 2024 roku.

Umowa przewiduje, że PPHU „Wspólnota” S.C. będzie od 1 marca realizowała wymagane przez Gminę Skoki obowiązki odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Skoki.

Umowę parafowali i podpisali: Tadeusz Kłos – Burmistrz Miasta i Gminy, Anna Witucka – Kałek – Skarbnik Gminy, Anna Michalska i Mieczysław Jarzembowski – wspólnicy PPHU „Wspólnota” S.C. W podpisaniu umowy uczestniczył również Marcin Pawlicki, radca prawny UMiG.

Do momentu przejęcia obowiązków przez PPHU „Wspólnota” S. C.  odpady komunalne będą odbierane przez dotychczasowego wykonawcę usługi. Jak informują pracownicy Referatu Ochrony Środowiska UMiG Skoki w najbliższym czasie mieszkańcy otrzymają harmonogramy odbioru odpadów w poszczególnych rejonach.

Warto dodać, że PPHU „Wspólnota” S. C. realizowała już wcześniej usługi odbioru odpadów od mieszkańców miasta i gminy Skoki.