Od 1 września 2021 brak KARTY PSZOK uniemożliwi oddanie odpadów komunalnych w PSZOK-u.

Karta PSZOK

Mieszkańcu! Jeśli masz zamiar skorzystać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zgłoś się po „Kartę PSZOK”


Jak można odebrać kartę?

Aby otrzymać kartę PSZOK, właściciel nieruchomości (podmiot składający deklarację) musi złożyć wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

Pobierz wnioski:

Karta zostanie wydana tylko wówczas, jeśli właściciel nieruchomości posiada aktywna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Karta wydawana jest właścicielowi nieruchomości na jego wniosek, w terminie do 10 dni roboczych od daty wypełnienia wniosku.

O terminie odbioru Karty w Urzędzie właściciel nieruchomości zostanie powiadomiony telefonicznie lub SMS na numer telefonu podany we wniosku.

Jak wygląda karta?

Karta na PSZOK to karta z tworzywa sztucznego, posiadająca indywidualny numer identyfikacyjny przypisany do nieruchomości.

Ile kart dostaniemy?

Karta wydawana jest bezpłatnie w następujących ilościach:

  • dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym – 1 Karta na nieruchomość,
  • dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym – adekwatnie do liczby lokali mieszkalnych na nieruchomości,
  • dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 1 Karta na nieruchomość.