Comiesięczne sprawozdanie z działalności Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Skokach

Z PSZOK-U w lutym skorzystało 101 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr tychże właścicieli nieruchomości przedstawiają wykres i tabela:

MiejscowośćIlość osób
Brzeźno1
Budziszewice1
Chociszewo3
Glinno1
Grzybowo3
Lechlin2
Łosiniec3
Niedźwiedziny1
Potrzanowo17
Rościnno3
Roszkówko2
Skoki58
Szczodrochowo1
Sława Wielkopolska4
Sławica1

Wykres i tabela poniżej przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady w lutym wahała się w dni powszednie od 5 do 11, natomiast w soboty od 4 do 16:
kolor czerwony – środa, kolor niebieski – piątek i kolor zielony – sobota.

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
01.02.20234środa
03.02.20235piątek
04.02.202315sobota
08.02.20235środa
10.02.20234piątek
11.02.202312sobota
15.02.20236środa
17.02.20236piątek
18.02.202316sobota
22.02.20236środa
24.02.202311piątek
25.02.202311sobota

Poniższy wykres i tabela odzwierciedlają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady w lutym, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe98
rekreacyjne3
Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)
Odpady wielkogabarytowe20 03 079,64
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617 01 072,92
Leki inne niż wymienione w 20 01 3220 01 100,065
Zużyte opony16 01 031,37

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, w lutym wynosił 27.255,10


Z PSZOK-U w styczniu skorzystało 112 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.

Rejestr właścicieli nieruchomości przedstawia się następująco w wykresie i tabeli poniżej:

MiejscowośćIlość osób
Bliżyce1
Brzeźno1
Budziszewice1
Glinno2
Grzybowice1
Grzybowo5
Lechlin3
Łosiniec1
Miączynek1
Niedźwiedziny1
Potrzanowo16
Rejowiec1
Rościnno1
Skoki66
Stawiany1
Szczodrochowo3
Sława Wielkopolska4
Sławica3

Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 4 do 16, natomiast w soboty od 11 do 16:
kolor czerwony – środa, kolor niebieski – piątek i kolor zielony – sobota.

DataLiczba nieruchomościDzień tygodnia
04.01.202316środa
07.01.202314sobota
11.01.20238środa
13.01.202311piątek
14.01.202311sobota
18.01.20236środa
20.01.20236piątek
21.01.202313sobota
25.01.20234środa
27.01.20237piątek
28.01.202316sobota

Poniższy wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:

Rodzaj nieruchomościLiczba nieruchomości
zamieszkałe109
rekreacyjne3

Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, odzież oraz  zużyte opony.

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, w styczniu wynosił 0 zł