W 2021 roku firmą odbierają odpady komunalne od mieszkańców Gminy Skoki jest:

P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” s.c.
Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski
ul. Rogozińska 12
62-085 Skoki
tel. 61 812 44 61
fax 61 812 41 22
wspolnotaskoki@poczta.onet.pl