Już po raz piętnasty IPN Poznań zorganizował akcję Zapal Znicz Pamięci. Ma ona na celu upamiętnienie ofiar niemieckich zbrodni popełnionych na Polakach w 1939 roku.

Groby takich ofiar znajdują się także na skockim cmentarzu. Po raz kolejny do akcji tej przyłączyli się także zuchy i harcerze ze 172 Szczepu „UMa”, którzy licznie zgromadzili się na skockiej nekropolii w niedzielne przedpołudnie 22 października.

Był to jednak tylko przystanek na drodze do Bukowca k/Wągrowca. Tam bowiem odbyły się centralne uroczystości z udziałem władz województwa, powiatu i gminy Wągrowiec oraz poznańskiego Oddziału IPN.

Skoccy harcerze oprócz sztandaru hufca z dumą prezentowali też sztandar Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

hm. Andrzej Surdyk

Zdjęcia uczestnicy uroczystości oraz z archiwum UMWW”