Wykorzystując piękną wrześniową pogodę zuchy 17 Skockiej Gromady Zuchowej „Super Pandy” drużynowa pwd. Magdalena Jeske, harcerze 7 Skockiej Drużyny Harcerskiej „HYCE” drużynowy hm Andrzej Surdyk oraz uczniowie klasy VIII d Szkoły Podstawowej
w Skokach – wychowawczyni Barbara Surdyk udali się na „Zieloną Szkołę” do Grzybowa. Na terenie znanego Skoczanom byłego ośrodka wypoczynkowego „Pomet” znajduje się obecnie baza obozowa hufca ZHP Jarocin „Pajęczyna”.

Na przybyłych czekało wiele atrakcji, które przybyli poznawali na zasadzie biegu patrolowego. Był więc sprawnościowy tor przeszkód i zwiad do Rościnna. Najwięcej emocji przyniosły jednak kajaki. Niektórzy po raz pierwszy zetknęły się z tą formą rekreacji ale bardzo im przypadła do gustu. Poza zajęciami mającymi na celu podniesienie naszej sprawności fizycznej były też zajęcia edukacyjne. O życiu i wędrówkach ptaków jak zwykle bardzo interesująco opowiadał Hubert Czarnecki, natomiast o ziołach i innych pożytecznych roślinach druh z Jarocina. Można się było nauczyć z czego w lesie przyrządzić sonie herbatę lub zrobić sałatkę. Na koniec dnia wszyscy zasiedli przy ognisku by spałaszować pyszne kiełbaski. Wszystkim się bardzo podobało i obiecali sobie wizytę na gościnnej stanicy na wiosnę.
Opiekunowie Barbara Surdyk, Magdalena Jeske, Andrzej Surdyk

galeria zdjęć przedstawia uczestników zielonej szkoły: