Informujemy, że w związku z rezygnacją zakwalifikowanych osób z uzyskania dotacji na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii Gmina Skoki posiada jeszcze wolne środki na sfinansowanie dwóch instalacji OZE.

Kwota dotacji wynosi 4.000zł, jednak nie więcej niż 100% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów, powstałych po dacie zawarcia umowy z gminą. Dofinansowanie można uzyskać na zakup i montaż: kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła czy elektrowni wodnych.

UWAGA: w przypadku ubiegania się o gminną dotację na zakup i montaż OZE Wnioskodawca nie może już aplikować o środki z rządowych programów „Mój prąd”, „Czyste powietrze” i odwrotnie (zakaz podwójnego finansowania).

W przypadku uzyskania dotacji zadanie powinno być zrealizowane i rozliczone do 15 grudnia 2020 roku.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej:

https://www.gmina-skoki.pl/mieszkancy/co-i-jak-zalatwic-w-urzedzie/111906-referat-ochrony-srodowiska/

O przyznaniu dotacji będzie decydować data wpływu kompletnego podania do Urzędu.