Na terenach wiejskich w Rościnnie i Grzybowie wybudowane zostały drogi, które zapewnią ich użytkownikom, a zwłaszcza rolnikom dogodny dojazd do gruntów rolnych.

Droga w Rościnnie ma długość 504m, a w Grzybowie 484m. Obydwie mają nawierzchnię asfaltową o grubości 9 cm wraz z umocnionymi poboczami z kruszywa kamiennego.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 814.061,35zł. Na zadania Gmina Skoki otrzymała dofinansowania łącznie 766.967,00 zł z:

  • Województwa Wielkopolskiego dotację celową na obydwie drogi w kwocie 93.750 zł
  • Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 673.217 zł:
    Przebudowa drogi w Grzybowie – wartość zadania: 393.138,11 zł; wartość dotacji z RFIL: 323.217,00 zł
    Przebudowa drogi w Rościnnie – wartość zadania:  420.923,24 zł; wartość dotacji z RFIL: 350.000,00 zł

Gmina Skoki ze środków własnych na te zadania przeznaczyła niecałe 6% wartości, czyli w zaokrągleniu 47 tysięcy zł.

Mieszkańcy wsi od lat zgłaszali potrzebę utwardzenia nawierzchni niszczonej drogi przez liczne pojazdy. Istniejące gruntowe podłoże drogi utwardzone tylko kruszywem na krótko reagowało na próby go równania i wałowania. Dlatego podjęto działania w sprawie przebudowy dróg w wyniku, której uzupełniono podbudowę i wykonano nawierzchnię bitumiczną. Jesteśmy przekonani, że nowa droga służyć będzie mieszkańcom wsi Rościnno i Grzybowo przez długie lata.