Przegląd Spektakli Profilaktycznych już na stałe zagościł w gminie Skoki. W tym roku w dniach 24-25 listopada odbyła się IX jego edycja. Do udziału w Przeglądzie zgłosiło się 19 grup teatralnych działających w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum, ośrodku wychowawczym i świetlicach. Prezentacje spektakli miały miejsce w sali Biblioteki Publicznej w Skokach przy ul. Ciastowicza oraz w sali Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka.

Przegląd to zielone światło włączone młodym, zdolnym i kreatywnym, którym nie są obce problemy społeczne. Podczas tych dwóch dni to oni są pedagogami i mentorami, uczą jak żyć zdrowo, bez środków uzależniających, bez agresji, różnych form przemocy, szanując i tolerując się wzajemnie, emanując przyjaznym, pełnym ciepła nastawieniem do ludzi. Przegląd rok rocznie inspiruje i wspiera środowiska dzieci i młodzieży do brania sprawy w swoje ręce poprzez profilaktykę skierowaną zarówno do rówieśników, jak i dorosłych. Forma teatralna pozwala na artystyczny przekaz treści często niełatwych, dotykających bardzo trudnej problematyki. Młodzi artyści mogą wypowiedzieć się w kwestiach społecznych poprzez dobór scenariusza, grę aktorską, przygotowaną scenografię czy muzykę. Wszystko to nasycone jest autentycznością, energią i – co ważne – pozwala młodzieży zagospodarować swój czas wolny w sposób pozytywny, nie sięgając po środki psychoaktywne czy siedząc godzinami przed monitorem komputera.

Przegląd promuje modę na zdrowy styl życia, trafia do każdego, komu bliska jest myśl humanistyczna. Wartością tej inicjatywy są ludzie: uczniowie, przedszkolaki, jak również opiekunowie grup teatralnych (nauczyciele i wychowawcy), działający na korzyść prawidłowego rozwoju drugiego człowieka. To podczas jego trwania można uczyć się odpowiedzialności za życie swoje i innych, co robić by nie straciło ono swojej wartości i było bezpieczne, jak należy komunikować się z ludźmi, aby przy pełnym poszanowaniu własnych praw nie naruszać praw innych osób.

Przegląd to twórcza profilaktyka. Nie ma charakteru konkurencyjności, wręcz przeciwnie, łączy pokolenia, środowiska, jest polem do wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji, daje możliwość wzajemnego wspierania się w rozwiązywaniu trudnych problemów. Organizacja tegorocznej edycji została zorganizowana w ramach projektu „Rodziny bez przemocy w Gminie Skoki” i sfinansowana z dotacji uzyskanej z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tego teatralnego święta, w szczególności młodym artystom i ich instruktorom, serdecznie dziękujemy za wkład pracy i zaangażowanie.

Zapraszamy za rok na Przegląd Jubileuszowy – dziesiąty.
Poniżej fotograficzna migawka z tegorocznych spektakli.

M. Szpendowska – Wylegalska
gminny koordynator ds. uzależnień