7DSC05547 maja br. w sali sesyjnej Biblioteki Publicznej w Skokach odbyło się spotkanie inaugurujące kampanię profilaktyczną „Postaw na rodzinę”, do której Gmina Skoki przyłączyła się w tym roku po raz pierwszy. Spotkanie poprowadziła koordynator ds. uzależnień pani Małgorzata Szpendowska- Wylegalska.

Na spotkanie zaproszono przedstawicieli placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Skoki, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, Biblioteki Publicznej i  Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach, świetlic środowiskowych, samorządu terytorialnego oraz rad rodziców z poszczególnych szkół.

Wszystkim przybyłym przedstawiono idee przyświecające kampanii „Postaw na rodzinę”, podkreślając ich koncentracje na rozwijaniu i wzmacnianiu czynników chroniących dzieci i młodzież przed sięganiem po środki psychoaktywne, wśród których najważniejszym jest prawidłowo funkcjonująca rodzina, stanowiąca źródło pozytywnych wzorców. Rozdano pakiety materiałów edukacyjnych – ulotek i plakatów oraz zaprezentowano przykłady działań podejmowanych przez inne samorządy pod szyldem kampanii.

Głównym punktem spotkania była wspólna dyskusja nt. działań, jakie można byłoby zrealizować w ramach kampanii w Gminie Skoki. Postanowiono zorganizować jeszcze jedno spotkanie robocze, którego zadaniem będzie wypracowanie harmonogramu przedsięwzięć, które będą organizowane pod kampanijnym szyldem oraz przydzielenie zadań konkretnym osobom i instytucjom. Termin spotkania wyznaczono na dzień 28 maja br. na godz. 16.00 i  postanowiono zaprosić na nie młodzież, aby mogła zaprezentować swoje pomysły.