21 listopada świętują pracownicy służb społecznych, a w szczególności służb socjalnych.

Przez cały rok są dla drugiego człowieka. Zawsze gotowi do pomagania, wypełniają swoją misję pracowników socjalnych. Wdzięczność za ich ciężką pracę jest więc czymś oczywistym.

Okazać można im ją szczególnie w ich święto, czyli w przypadającym 21 listopada Dniu Pracownika Socjalnego.

W Polsce ma on wieloletnią tradycję. Został ustanowiony po przemianach ustrojowych w naszym kraju, ustawą o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 roku. Zapis o nim znalazł się również w nowelizacji dokumentu z 2004 roku.

Tego szczególnego dnia, wszystkim pracownikom socjalnym, a zwłaszcza pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Skoki składamy najlepsze życzenia, a zarazem dziękujemy za pełnioną przez nich misję.

O święcie pracowników OPS w Skokach pamiętał burmistrz Tadeusz Kłos. Złożył życzenia i własnoręcznie pokroił tort, którego wspólne kosztowanie przy kawie było okazją do rozmów o plusach i minusach pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w obecnych czasach.