Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych

109

Na terenie Skoków w ciągu dróg gminnych ulic: Wągrowieckiej, Jana Pawła II i Kościelnej, rozpoczęła się przebudowa 14 przejść dla pieszych.

Wykonywane zostanie:

  • systemy fakturowych oznaczeń koloru żółtego dla niewidomych i niedowidzących,
  • doprowadzenie energii elektrycznej do słupów energetycznych,
  • przy każdym przejściu staną dwa słupy oświetleniowe z energooszczędnymi oprawami LED,
  • nowe oznakowania pionowe oraz odnowione zostaną oznakowania poziome,
  • powstanie nowy chodnik wzdłuż ul. Wągrowieckiej od skrzyżowania przy ul. Mickiewicza do ul. Zamkowej,
  • przejście na ul. Kościelnej (koło marketów) zostanie dodatkowo wyposażone w wyspę rozdzielającą pasy ruchu.

Zadanie to wpłynie bez wątpienia na poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg.

Gmina pozyskała w ubiegłym roku 560.840 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co stanowi 70% wartość zadania: 799.745,56 zł.

W wyniku przetargu wykonawcą prac, które powinny zakończyć się do końca maja jest Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc.