Zakończyły się prace związane z przebudową 14 przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych ulic: Wągrowieckiej, Jana Pawła II i Kościelnej. Dzisiaj, 10 czerwca, nastąpił komisyjny odbiór wykonanych robót, w którym uczestniczył burmistrz Wojciech Cibail.

W ramach zadania wykonano:

  • systemy fakturowych oznaczeń koloru żółtego dla niewidomych i niedowidzących,
  • doprowadzenie energii elektrycznej do słupów energetycznych,
  • montaż dwóch słupów oświetleniowych z energooszczędnymi oprawami LED,
  • nowe oznakowania pionowe oraz odnowione zostały oznakowania poziome,
  • nowy chodnik wzdłuż ul. Wągrowieckiej od skrzyżowania przy ul. Mickiewicza do ul. Zamkowej,
  • przejście na ul. Kościelnej (koło marketów), które zostało dodatkowo wyposażone w wyspę rozdzielającą pasy ruchu.

Realizacja tej inwestycji to krok w stronę poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszych oraz kierowców. Lampy ledowe skierowane na „zebrę” w znaczy sposób poprawią widoczność – podsumował burmistrz Cibail.

Koszt całej inwestycji to blisko 800 tysięcy złotych. Nasza gmina otrzymała na ten cel dotację ponad 560 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co stanowiło 70% wartości zadania.

Prace wykonał Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc.