Drobne naprawy i remonty

W pierwszych dniach jesieni przystąpiono do wielu prac remontowo – konserwacyjnych mających na celu bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Jak co roku cyklicznie przed okresem zimowym trwa czyszczenie z błota i liści osadników kratek kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Prace te wykonuje P.P.H.U. WSPÓLNOTA ze Skoków. Łącznie zostanie wyczyszczonych 535 wpustów ulicznych za kwotę 24.075zł.

Po raz trzeci w tym roku przystąpiono do wykonania remontu cząstkowego ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg gminnych w mieście Skoki oraz w Potrzanowie, Łosińcu, Roszkowie, Sławie Wlkp., Rościnnie, Grzybowie i Grzybowicach. Usługę tą wykonuje firma pana Jana Włodarczyka z  Budziszewka. Koszt wykonania naprawy 1 m2 nawierzchni bitumicznej został wyceniony w złożonej ofercie na kwotę 41,50 zł. 

Również dało się zauważyć, że pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Wągrowcu w wykonują na terenie Gminy Skoki naprawę zniszczonych nawierzchni asfaltowych na drogach będących w ich zarządzie.

Panujące dobre warunki atmosferyczne, pozwoliły przystąpić Przedsiębiorstwu Transportowo Drogowemu z Roszkowa do wykonania usługi jesiennego równania i wałowania dróg gminnych na długości ok. 25 km. Do przeprowadzenia tego zabiegu wytypowano odcinki dróg w Potrzanowie, Budziszewicach, Lechlinie, Grzybowie, Rościnnie, Jabłkowie, Pomarzankach, Rejowcu i Sławicy. Koszt wykonania tego zadania został wyceniony w złożonej ofercie na kwotę 6.750zł.

Po raz trzeci w tym roku wykoszono pobocza dróg gminnych na długości ok. 65km dwustronnie. Koszt wykoszenia 1 kilometra drogi to 70zł, a usługę tą wykonuje Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ze Sławicy. Wszystko na to wskazuje, że jeszcze raz w tym roku przed okresem zimowym trzeba będzie wykosić pobocza dróg.

Przeprowadzone postępowanie pozwoliło wyłonić wykonawcę pełnienia akcji zimowej w sezonie 2017/2018. Usługę tą jak w poprzednim sezonie będzie świadczyła firma DROG – TRANS z Łazisk. W postępowaniu przetargowym uczestniczyły 4 firmy. Obecnie na placu komunalnym przy ul. Rogozińskiej w Skokach przygotowywana jest mieszanina piasku z solą  do zwalczania śliskości na drogach. Gmina Skoki dostarcza na ten cel z kopalni kruszywa w Niedźwiedzianch 350 t piasku oraz zakupiła 75t soli. Wykonawca zapewnia do pełnienia akcji zimowej sprzęt w postaci trzech samochodów ciężarowych z pługiem i piaskarką oraz w razie konieczności równiarki samojezdne, koparko- ładowarki i samochód ciężarowy. 

Inwestycje drogowe

Zakład Wielobranżowy „TRANS BRUK” z Nekli dokonał w bieżącym roku przebudowy trzeciej drogi na terenie gminy Skoki we wsi Łosiniec. Poprzednie odcinki dróg gminnych  wybudowane przez tą firmę były w miejscowości Jabłkowo i Potrzanowo. W Łosińcu właśnie zakończono budowę nowej nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm i długości ok. 680m za kwotę 533.514,21zł. Komisyjny odbiór  wykonanej inwestycji od wykonawcy planowany jest na początek października br.

Kolejne 300mb drogi prowadzącej ze Sławy Wlkp. do Potrzanowa zostało utwardzane kruszywem betonowym przez firmę KOP-DRÓG ze Skoków. W I etapie inwestycji ułożono płyty betonowe na powierzchni ok. 2000m2. Dodatkowo na całym odcinku drogi  dokonano wycięcia  zakrzaczeń kolidujących z jej przebudową i przejazdem pojazdów. Koszt wykonania utwardzenia drogi  w drugim etapie jej budowy to 30.667zł.

Jeszcze w ostatnich dniach października br. planowane jest rozpoczęcie robót drogowych związanych z  przebudową wjazdu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach. Oprócz budowy nawierzchni  jezdni z kostki betonowej przy siedzibie zakładu powstanie parking na 27 miejsc. Teren inwestycji zostanie również oświetlony. Wykonawcą tego przedsięwzięcia będzie Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc za kwotę 525.209,76zł. Zakończenie prac przy sprzyjających warunkach atmosferycznych winno nastąpić do połowy grudnia br.  

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu z finansowym wsparciem Gminy Skoki buduje chodnik na terenie wsi Sławica. Jest to odcinek o długości 282 m prowadzący od torów kolejowych do początku pierwszych zabudowań. Nowy ciąg pieszy zostanie również oświetlony 7 lampami. Wykonawcą zadania jest Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc wybrany w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego. Koszt tego przedsięwzięcia to 191.665 zł, w tym udział Gminy Skoki wynosi 25%.

Również na końcówce ul. Rakojedzkiej w Skokach, która jest drogą powiatową rozpocznie się  budowa kolejnego odcinka chodnika o długości 317m. Wykonawcą tego  zadania będzie również Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc. Koszt inwestycji został określony na kwotę 211.309 zł, a dofinansowanie udzielone przez samorząd  Gminy Skoki wynosi 50 % wartości zadania.