Na nowym odcinku ulicy Polnej w Skokach trwa równanie terenu oraz wbito ok. 200 pali żelbetowych przy rzece, każdy o długości ponad 10 m. Pale te będą stanowiły fundament pośredni pod konstrukcję mostu.

Fizyczny postęp prac w terenie pozwala stwierdzić, że zakończenie zadania nastąpi w wyznaczonym terminie tj. do końca listopada tego roku. Głównym zakresem pierwszego etapu jest budowa mostu oraz niwelacja terenu pod właściwy przebieg drogi.

W kolejnych etapach budowy na wykonanych nasypach ziemnych będzie układana nawierzchnia asfaltowa jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej, montowane oświetlenie drogowe i liczna infrastruktura urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barier i oznakowania drogi.

Na przebudowę istniejącego przejazdu kolejowego, który jest za wąski do parametrów nowej drogi, Gmina Skoki posiada również pełną dokumentacje projektową.

Głównym wykonawcą budowy pierwszego etapu jest firma WANT z Tczewa która buduje most. Natomiast pracami ziemnymi związanymi z wyrównaniem terenu pod przyszłą drogę, zajmuje się podwykonawca budowy, którym jest firma Wykonawstwo Nadzory i Projekty z Chodzieży. 

Poniżej zdjęcia oraz film pokazujące stan budowy autorstwa Karoliny Stefaniak i Karola Kłosa: