W sobotę 20 maja dokonano uroczystego otwarcia nowej remizy OSP w Lechlinie. Tym samym jednostka OSP uzyskała pełną samodzielność w działaniu.

Jak przypomniał historię jednostki druh Marek Gramza – prezes OSP w Lechlinie, jednostka OSP powstała w 1972 roku, a remiza znajdowała się na terenie istniejącej wówczas Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Lechlin. Ta lokalizacja wiązała się z tym, że po godzinach pracy RSP trzeba było niekiedy szukać dozorców, aby otworzyli bramę, żeby strażacy mogli wyjechać samochodem na wezwanie np. do akcji ratowniczej. Obecny użytkownik budynków – firma Deka-Trade użyczyła lokalizacji w budynku, w którym mieści się też siedziba Koła Gospodyń Wiejskich w Lechlinie. Drzwi garażowe do nowej strażnicy ufundowała firma Agro-Inwest Sp. z o.o.

Organizacja nowej remizy możliwa była także przy wsparciu finansowym samorządu Gminy Skoki i Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

Zanim nastąpiło uroczyste otwarcie, dh Piotr Kaczmarek – prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Skokach, przypomniał, jak ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa nie tylko lokalnej społeczności odrywają strażacy – ochotnicy i strażacy zawodowi. Podkreślił również znaczenie wsparcia ze strony władz samorządowych, co skutkuje podnoszeniem gotowości kolejnych jednostek OSP.

Podczas uroczystości wręczono medale i odznaki wyróżniającym się strażakom. Aktu wręczenia dokonali: dh Andrzej Woźnicki, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego  ZOSP RP i jednocześnie prezes Zarządu Powiatowego, mł. bryg, Jacek Rochowiak – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu oraz Tadeusz Kłos – burmistrz miasta i gminy. Podziękowania trafiły także na ręce synów Witolda Bzdęgi, którzy z zapałem pracowali przy remoncie pomieszczeń. Dh Andrzej Wożnicki przekazał jednostce nowy wąż strażacki, OSP Skoki przekazało potrzebne łopaty, a burmistrz Tadeusz Kłos promesę na kwotę 2 tys. złotych na zakup niezbędnego wyposażenia.

Poświęcenia nowej remizy dokonał proboszcz lechlińskiej parafii ks. Sławomir Komorski, który również przekazał strażakom figurę św. Floriana – patrona strażaków.

W uroczystościach uczestniczyli także radni rady miejskiej: Piotr Wiśniewski oraz Paweł Grabiński. Obecna była także Kinga Pilna – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa UMiG w Skokach, która zajmuje się m.in. kontaktami z jednostkami OSP na terenie gminy. Na uroczystej zbiórce pojawili się druhny i druhowie z OSP Skoki, OSP Potrzanow, OSP Kakulin i OSP Rościnno.

A po uroczystości była okazja spróbowania ciast i przepysznej grochówki.

Poniżej zdjęcia z uroczystości, autor Franciszek Szklennik: