Sprawozdanie miesięczne, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skoki

W LUTYM 2023 właściciele nieruchomości przekazali do zagospodarowania 242,96 ton odpadów z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)% udział odpadów komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01171,9870,79
Opakowania z papieru i tektury15 01 018,823,63
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0225,6410,55
Opakowania ze szkła15 01 07208,23
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0116,526,80

Odpady zostały przekazane na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w lutym wynosił 319.553,03 zł

Poniżej zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w lutym (tony):

Poniższy wykres przedstawia porównanie ilości odpadów w lutym 2021 – 2023:

Poniżej na wykresie przedstawiono ilość koszy ulicznych:

  • 173 miasto
  • 85 wsie
  • 8 na psie odchody

W STYCZNIU 2023 właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 271,56 ton odpadów z uwidocznionym w tabeli podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych   (tona)% udział odpadów komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01192,670,92
Opakowania z papieru i tektury15 01 019,443,48
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0224,068,86
Opakowania ze szkła15 01 0724,38,95
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0121,167,79

Odpady przekazano do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. w Toniszewie 31

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w styczniu wynosił 350 032,17 zł

Poniżej zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w STYCZNIU (tony):

Poniższy wykres przedstawia porównanie ilości odpadów w STYCZNIU 2021 – 2023:

Wykresie poniżej przedstawiono ilość koszy ulicznych:

  • 173 miasto
  • 82 wsie
  • 8 na psie odchody

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z koszy ulicznych w styczniu wynosił 15 354,61 zł